GFT/organisch keukenafval

GFT staat voor groente-, fruit en tuinafval. Denk aan schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, resten van gekookt eten, vlees- en visresten, pinda- en notendoppen, eierschalen, onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en zelfs bladeren. Maar er hoort meer bij het organisch keukenafval dan je waarschijnlijk denkt. Zo mag ook biologisch afbreekbaar plastic in de gft-bak, plantaardige olie en gestold vet. Bijzonder weetje: per jaar belandt per inwoner nog 80 kilo keukenafval in het restafval.

Container zonder stank
Door onze slimme GFT afvaloplossing, de Freshstation Organic, te ontwikkelen helpen we actief mee aan het bevorderen van goede afvalscheiding. Dit komt de kwaliteit van het ingezamelde afval steeds beter, waardoor het beter verder verwerkt en gerecycled kan worden. Een andere belangrijke reden om goed te scheiden is dat het stukken goedkoper is om GFT-afval te verwerken tot compost dan het te verbranden. En het is beter voor het milieu ook. Maar wat doen we dan tegen die stank? Daarvoor hebben wij een speciaal koelelement en een ozongenerator ontwikkeld die dat probleem oplost.

Slimme containers voor GFT

Speciaal ontwikkeld voor in de hoogbouw

 

Duurzame innovaties voor afvalinzameling

Sidcon milieutechniek is marktleider op het gebied van ondergrondse perscontainers voor plastic-, rest- en bedrijfsafval. Het doel is om afval zo efficiënt mogelijk in te zamelen om het later weer te kunnen recyclen en bij te dragen en CO2 reductie. Dankzij onze gepatenteerde techniek kan het afval tot een minimaal volume gecomprimeerd worden. Op deze manier probeert Sidcon bij te dragen aan een duurzame en circulaire economie en gemeenten te helpen bij het behalen van de afvaldoelstellingen.

Tevens is het bedrijf steeds bezig om zich verder te ontwikkelen in duurzame en innovatieve afvaloplossingen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe inzamelmiddelen die het gescheiden inzamelen van afval bij hoogbouw mogelijk maken, de Presstation Compact en de Freshstation Organic. Elke ondergrondse perscontainer van Sidcon verzamelt tevens slimme data. Data die ons veel leert over afvalinzameling en inzicht biedt in ontwikkelingen en prestaties per afvalfractie of gemeente. Feiten en cijfers die gebruikt kunnen worden om inzamelstromen continu verder te optimaliseren. Het innovatieve en gepatenteerde product is de afgelopen jaren bij meer dan 95 gemeenten in Nederland geplaatst.