Wanneer kiezen voor een ondergrondse perscontainer?

Simpelweg als de voordelen opwegen tegen de investering. Meestal gaat dit om geld, echter wegen zaken als ruimtegebrek, uitstoot van fijnstof, reductie van verkeer en duurzaamheid ook mee. Deze zaken kunnen zelfs doorslaggevend zijn. Wanneer we puur naar financiële element kijken kun je rekenen met de regel van 3: als je 3 containers naast elkaar of 3 keer gaat ledigen, moet je een ondergrondse perscontainer overwegen.

De regel van 3

De investering van 3 reguliere ondergrondse containers naast elkaar is hoger dan 1 Sidcon perscontainer.  Dit is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Maar het geeft wel een goed idee wanneer een perscontainer vanuit financieel oogpunt voordeliger is. Daarnaast hebben veel gemeenten als beleid het bevorderen van duurzaamheid, het reductie van verkeersbewegingen en meer groen. Door de reductie van ledigingen en de kleine ruimte die een ondergrondse perscontainer nodig heeft zijn dit ook sterke argumenten om mee te nemen in de keuze.

Zes tot tien keer minder ledigen

De ondergrondse perscontainer hoeft zoveel meer capaciteit ten opzichte van een reguliere ondergrondse container dat het aantal ledigingen met wel zes tot 10 keer daalt. Dit betekent dat je van drie keer per week legen naar één keer in de twee weken gaat. Dit zorgt voor een enorme daling aan kosten, CO2 uitstoot en materieel en personeelskosten. Zeker in de binnenstad of bij drukke straten is het wenselijk om verkeersbewegingen en daarmee de uitstoot van fijnstof en CO2 te drukken.

 

Zes tot tien keer minder containers

Steeds meer gemeenten kiezen voor een beleid met meer groen en minder verkeer. Beiden worden behaald met een ondergrondse perscontainer. In plaats van 3 reguliere containers naast elkaar is er maar 1 nodig. En deze hoeft ook minder vaak geleegd te worden. De winst is minder verkeer en meer ruimte voor groen.

Naast ruimtegebrek boven de grond, is er ook ruimtegebrek onder de grond. Er lopen steeds meer leidingen en kabels onder de grond en met de energietransitie zal dit aantal alleen maar toenemen.

 

ondergrondse perscontainer restafval

Minder zwerfafval

We willen af van de zakken op straat. Niet alleen omdat het een vervuild straatbeeld geeft maar ook vanwege het zwerfafval. Voor je het weet ligt het afval overal doordat kraaien, meeuwen en katten de zakken openen. Daarnaast zijn de vuilniszakken een voedingsbron voor muizen en ratten.

De ondergrondse perscontainer geeft bewoners de mogelijkheid om 24/7 hun afval kwijt te kunnen. Voor dieren is het niet mogelijk om bij het afval te komen. Dus geen voedingsbron, en de afvalzak te laat of veel te vroeg aan straat zitten kan ook niet meer.

Volle reguliere container

Een van de grootste ergernissen van bewoners. Naar een container lopen en constateren dat deze vol is. Door een perscontainer toe te passen verlaag je de kans op volle containers en daarmee ook op bij plaatsingen. Dit geeft een schoner straatbeeld en een succesvollere inzameling. Denk hierbij aan een druk bezochte locatie en ook aan centrale inzamelplekken. Alle ondergrondse perscontainers van Sidcon worden standaard uitgevoerd met een vulgraad meetsysteem. Hierdoor kan eenvoudig bepaald worden wanneer geleegd moet worden en routes geoptimaliseerd worden.