Project Ananas: 4 perscontainers ipv 24 conventionele ondergrondse containers

"De perscontainer is echt een uitkomst"

Op locaties met hoogbouw wordt op relatief kleine ruimtes veel afval aangeboden, terwijl je de beperkte buitenruimte het liefst zo min mogelijk met afvalinzamling wilt belasten. De perscontainer van Sidcon is hier een uitkomst. Om restafval in te zamelen voor een complex met 100 appartementen heb je slechts 1 Sidcon perscontainer nodig. Een mooi voorbeeld is project Ananas in Leiden waar is gekozen voor 4 Sidcon perscontainers in plaats van 24 conventionele ondergrondse containers. In onderstaande tekening is duidelijk het verschil in capaciteit van de verschillende fracties te zien.

Hoe wordt een perscontainer geïnstalleerd?

Sidcon helpt gemeentes te ontzorgen. Wij zijn verantwoordelijk voor de installatie en stroomaanvraag. Waar de container geplaatst moet worden en eventueel bodemonderzoek ligt bij de gemeente.

De zuil kan worden aangepast volgens de wensen van de gemeente en ook de ondercontainer kan worden aangepast in formaat en capaciteit. Soms is het namelijk nodig om de ondercontainer smaller of ondieper te maken, bijvoorbeeld in verband met ondergrondse leidingen of afwijkende eisen in capaciteit.

Mocht er al een betonput zijn dan kunnen wij in de meeste gevallen de perscontainer hierop aanpassen.

Goedkoper, beter en duurzaamer

De Sidcon perscontainer is in “de juiste situatie” goedkoper, beter en duurzamer. De juiste situatie is makkelijk uit te leggen met de regel van 3. Wanneer je 3 (of meer) conventionele ondergrondse containers op een rij neerzet is een Sidcon perscontainer goedkoper. Wanneer je conventionele ondergrondse containers 3 (of meer) keer per week leegt is een Sidcon perscontainer goedkoper.

Naast het kostenaspect win je nog veel meer! Denk aan duurzaamheid en veiligheid. Er wordt minder vaak gereden, er is minder onderhoud nodig (van 3 naar 1 container). Het plaatsen van minder betonputten draagt niet alleen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, minder beton zorgt ook voor betere drainage bij hevige regenbuien.

Ruimtetekort kan een doorslaggevende reden zijn om zelfs al bij 2 conventionele ondergrondse containers te kiezen voor een Sidcon perscontainer. Wanneer de kosten worden meegerekend voor de vierkantemeter prijs van de grond dan is het financieel al gunstiger om bij 2 conventionele ondergrondse containers te kiezen voor een Sidcon container.

1250 containers bij meer dan 100 gemeenten

Sidcon is gespecialiseerd in ondergrondse perscontainers. “Onze eerste perscontainer hebben wij in 2008 geplaatst” aldus Reinier Siderius. Sindsdien zien wij dat een perscontainer precies aansluit op de wensen van de gemeente. Dit is ook terug te zien in het aantal klanten. Inmiddels leveren wij aan meer dan 100 gemeenten in binnen- en buitenland en hebben wij meer dan 1250 perscontainers staan voor Restafval, PMD en OPK.

Onderhoud en service is voor ons key! Wij kunnen vaak vooraf al signaleren dat er een probleem gaat optreden. Met vier voertuigen die iedere dag onderweg zijn kunnen we adequaat hierop reageren.

Wij denken graag mee over hoe Sidcon kan bijdragen aan een betere afvalinzameling.

Stuur een e-mail of bel Daan of Pieter rechtstreeks.

Daan Janssen

06 57 54 75 08
d.janssen@sidcon.nl

Pieter van Ravensteijn

06 12 75 73 06
p.vanravensteijn@sidcon.nl