PMD

PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankenkarton. Bij plasticafval kun je denken aan plastic flessen, flacons, folies, zakken en plastic vleesverpakkingen. Metalen verpakkingen zijn onder andere drinkblikjes, conservenblikken en deksels van potten. Sap en zuivel zit meestal in drankenkarton. Het grootste deel van het huishoudelijk afval bestaat uit plastic verpakkingen, blik en drinkpakken en daarom is het zo belangrijk om dit goed te scheiden.

Volle vuilniszakken
Als al het PMD afval goed gescheiden wordt, zitten je vuilniszakken voor PMD-afval zeer waarschijnlijk het snelste vol. Plastic, blik en drinkpakken worden eenvoudig van elkaar gescheiden en daarom mogen ze bij elkaar in één container of PMD-afvalzak. Vaak wordt er gedacht dat wanneer PMD afval geperst wordt het niet meer goed gerecycled kan worden.

Makkelijk recyclen
Door het speciale persmechanisme in onze perscontainers wordt het afval niet gemalen maar geperst. Daardoor blijft het afval heel en valt het weer makkelijk uit elkaar. Hierdoor is het materiaal na inzamelen makkelijk en goed te recyclen. Als het allemaal gesorteerd is, gaat het naar verschillende verwerkers die de grondstoffen gebruiken voor nieuwe producten. Dat is mooi, want daardoor zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Wij weten hoe we PMD het slimste kunnen verzamelen.

Slimme containers voor plastic afval

Presstation Pro

Ondergrondse perscontainer

Grootste capaciteit

Presstation Bin

container voor kliko

Container met kantelsysteem

Presstation Compact

perscontainer voor binnen

Perscontainer voor hoogbouw

Duurzame innovaties voor afvalinzameling

Sidcon milieutechniek is marktleider op het gebied van ondergrondse perscontainers voor plastic-, rest- en bedrijfsafval. Het doel is om afval zo efficiënt mogelijk in te zamelen om het later weer te kunnen recyclen en bij te dragen en CO2 reductie. Dankzij onze gepatenteerde techniek kan het afval tot een minimaal volume gecomprimeerd worden. Op deze manier probeert Sidcon bij te dragen aan een duurzame en circulaire economie en gemeenten te helpen bij het behalen van de afvaldoelstellingen. Tevens is het bedrijf steeds bezig om zich verder te ontwikkelen in duurzame en innovatieve afvaloplossingen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe inzamelmiddelen die het gescheiden inzamelen van afval bij hoogbouw mogelijk maken, de Presstation Compact en de Freshstation Organic. Elke ondergrondse perscontainer van Sidcon verzamelt tevens slimme data. Data die ons veel leert over afvalinzameling en inzicht biedt in ontwikkelingen en prestaties per afvalfractie of gemeente. Feiten en cijfers die gebruikt kunnen worden om inzamelstromen continu verder te optimaliseren. Het innovatieve en gepatenteerde product is de afgelopen jaren bij meer dan 95 gemeenten in Nederland geplaatst.