9-03-2020 |

Sidcon focust op productontwikkeling en samenwerking met klanten

De perscontainers van Sidcon zijn zo ontwikkeld dat ze perfect aansluiten bij de huidige infrastructuur van ondergrondse containers. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de kwaliteit en het gebruiksgemak van de producten, voor burgers en inzameldiensten van gemeenten. Aangezien perscontainers op drukke openbare locaties staan, is de ondersteuning van een professionele serviceorganisatie met kennis en ervaring van groot belang. Daarnaast geeft een ondergrondse perscontainer veel meer overlast bij een storing, dan een gewone container aangezien de hoeveelheid afval en de capaciteit van een perscontainer veel groter is. De ervaring die de afgelopen 10 jaar is opgedaan, hebben tot vrijwel storing loze machines geleid. Door realtime monitoring en meerdere servicewagens, die volledig uitgerust zijn voor snelle, veilige en adequate ondersteuning wordt de hoogst mogelijke beschikbaarheid gegarandeerd. Zo staan er 1.000 ondergrondse perscontainers verspreid over meer dan 100 gemeenten. Door intensief samen te werken met klanten (gemeenten en overheid gedomineerde afvalinzamelaars) worden er continu verbeteringen doorgevoerd, die tot een zeer hoge kwaliteit leiden.  

Efficiënt en duurzaam PMDafval inzamelen  

De vergoedingen voor het inzamelen van PMDafval in kleine gemeenten, worden steeds lager dus efficiëntie wordt steeds belangrijker. Zo kunnen 10 gewone ondergrondse containers vervangen worden door 1 ondergrondse perscontainer van Sidcon. Inmiddels staan er 400 ondergrondse perscontainers voor PMD in Nederland. De containers van Sidcon verzamelen daarmee al meer dan 25% van al het PMD dat in Nederland middels breng locatie wordt ingezameld.  

PMD afval Sidcon

Sidcon pakt stedelijk afvalprobleem aan 

In steden wordt het restafval voornamelijk middels ondergrondse containers ingezameld. Om het aantal transportbewegingen in drukke steden terug te brengen, zijn de perscontainers van Sidcon een uitkomst. Door het persmechanisme van de machines kan er maar liefst 10x zoveel afval in één perscontainer. Daardoor zijn er veel minder containers nodig, wat in een krappe openbare ruimte de leefbaarheid vergroot. De perscontainers zijn uitgerust met slimme technieken waardoor de perscontainers perfect bij de smart cities van de toekomst passen. 

restafval Sidcon

Benieuwd wat Sidcon voor uw gemeente kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

 

 

 

 

Deel dit bericht op: