Ondergrondse persen in het buitenland

Wat heeft deze innovatie te bieden voor het buitenland ?

Waar het ondergrondse persen in Nederland zijn bekendheid en werking heeft bewezen, is dit innovatieve systeem in het buitenland nog vrij onbekend.

Geen wonder dat de Presstation Pro in München, vooral bij de buitenlandse gasten van de IFAT 2018, veel aandacht trok. In het bijzonder de bezoekers uit Scandinavië waren onder de indruk van onze ondergrondse perscontainer. In deze landen zijn ze namelijk hard bezig met het (verder) verduurzamen van de afvalinzameling en onze producten passen goed in dat toekomstplaatje.

Langere rijafstanden zijn in Noorwegen gebruikelijk maar zorgen voor hoge inzamelkosten. Minder ledigingen met minder containers zorgt voor een veel hogere efficiency en lagere kosten. In de gemeente Bergen, Noorwegen hebben ze er wederom voor gekozen om plastic ondergronds te persen. Op de IFAT heeft Sidcon het contract in samenwerking met Vconsyst/Strømbergs gesloten. Inmiddels wordt alweer de derde ondergrondse perscontainer geplaatst. Een van de redenen is dat steeds meer grote steden tegen hetzelfde afvalprobleem aanlopen: gebrek aan ruimte. Daarbij past een ondergrondse perscontainer beter in het nette straatbeeld waar veel gemeentes naar streven.

Daarnaast helpt een ondergrondse perscontainer bij het verminderen van de kosten op het gebied van het inzamelen van afval. Met name in Noorwegen is dit gunstig, wetend dat de afstanden hier relatief langer zijn dan in Nederland. Door middel van een ondergrondse perscontainer is het aantal ledigingen minder, waardoor afvalzalinzameldiensten minder vaak deze afstand hoeven af te leggen. Hierdoor wordt het werk efficiënter en worden kosten gereduceerd.

 

 

Deel dit bericht op: