Ondergrondse persen in het buitenland

Wat heeft deze innovatie te bieden voor het buitenland ?

Waar het ondergrondse persen in Nederland zijn bekendheid en werking heeft bewezen, is dit innovatieve systeem in het buitenland nog vrij onbekend.

Het was dan ook geen wonder dat de Presstation Pro de aandacht trok op de IFAT 2018 in München. Vooral bezoekers uit Scandinavië waren onder de indruk van de ondergrondse perscontainer. Dat de ondergrondse perscontainer de aandacht trok van veel buitenlandse bezoekers uit o.a. Scandinavië komt mede door de aandacht in deze landen omtrent afvalinzameling.

Langere rijafstanden zijn in Noorwegen gebruikelijk maar zorgen voor hoge inzamelkosten. Minder ledigingen met minder containers zorgt voor een veel hogere efficiency en lagere kosten. In de gemeente Bergen, Noorwegen hebben ze er wederom voor gekozen om plastic ondergronds te persen. Op de IFAT heeft Sidcon het contract in samenwerking met Vconsyst/Strømbergs gesloten. Inmiddels wordt alweer de derde ondergrondse perscontainer geplaatst. Een van de redenen is dat steeds meer grote steden tegen hetzelfde afvalprobleem aanlopen: gebrek aan ruimte. Daarbij past een ondergrondse perscontainer beter in het nette straatbeeld waar veel gemeentes naar streven.

Daarnaast helpt een ondergrondse perscontainer bij het verminderen van de kosten op het gebied van het inzamelen van afval. Met name in Noorwegen is dit gunstig, wetend dat de afstanden hier relatief langer zijn dan in Nederland. Door middel van een ondergrondse perscontainer is het aantal ledigingen minder, waardoor afvalzalinzameldiensten minder vaak deze afstand hoeven af te leggen. Hierdoor wordt het werk efficiënter en worden kosten gereduceerd.