De service van Sidcon

De service van Sidcon, een onmisbaar onderdeel van geïntegreerde aanpak. Bij de levering van een ondergrondse perscontainer hoort een gedegen ondersteuning middels service en onderhoud. Het apparaat staat meestal in de openbare ruimte en op locaties waar en groot aanbod van afval is. Want daar is de ondergrondse perscontainer voor bedoeld.

Dat betekent dat het van groot belang is dat het apparaat zo min mogelijk storingen heeft en als er toch iets aan de hand is dat dit snel en vakkundig wordt opgelost.

Daarvoor heeft Sidcon de afdeling Service en Onderhoud. Zodra de perscontainers geplaatst zijn worden ze ondergebracht in het CMS systeem van Sidcon dat uiteraard toegankelijk is voor de klant. Dit CMS systeem is een webportaal waar belangrijke informatie op te vinden is zoals uiteraard de realtime volmelding.

Met dit systeem worden de perscontainers continu gemonitord en kan preventief voorkomen worden dat storingen ontstaan. En als ze ontstaan wordt snel gereageerd en kan indien gewenst een van de monteurs het probleem oplossen.

Door de continue terugkoppeling van de Service afdeling naar de Productie is Sidcon in staat om de apparaten steeds verder op een nog hoger niveau te brengen. Om daarmee de jaarlijkse kosten van de klant te verminderen en een optimale werking te waarborgen.

Met meer dan 1000. De audits op gebied van Iso 9001, 14001, VCA ** zijn een extra zekerheid om continu te verbeteren en om volgens de geldende veiligheids en milieu normen te werken.

Sidcon verzorgt voor u de benodigde keuringen en kan indien gewenst ook correctief onderhoud verrichten. Door de aanwezigheid in het land met meerdere vrachtwagens met kraan en ervaren en geschoold personeel werken we met korte responstijden.