Hoe duurzaam is Sidcon?

De infrastructuur voor ondergrondse afvalinzameling in Nederland is goed geregeld. Maar kan het nog beter? Nog duurzamer? Ja, daar zijn wij heel duidelijk over. Als fabrikant en leverancier van ondergrondse perscontainers voor plastic-, rest- en bedrijfsafval zetten wij in op efficiency en intelligentie. Dit leidt tot duurzame oplossingen voor alle afvalstromen. Zo heeft een gemeente of locatie al snel beduidend minder containers nodig. Minder containers zijn minder ledigingen en minder transportbewegingen. Daar is elke gemeente, elke ruimte, maar vooral mens en milieu bij gebaat.

Als organisatie zijn wij vanzelfsprekend ook ISO 14001 gecertificeerd. Dat bevestigt dat wij verantwoordelijk omgaan het milieu.

Hoe duurzaam zijn onze producten?

Allereerst moge duidelijk zijn dat onze afvaloplossingen bijdragen aan de Europese doelstellingen om meer afval te scheiden en hoogwaardig te recyclen.

  • De Presstation Pro en Bin zorgen voor een sterke reductie van het aantal transportbewegingen voor afvalinzameling. Direct gevolg: minder CO2 uitstoot en minder fijnstof.
  • De Presstation Compact is een laagdrempelige oplossing voor de afvalinzameling van plastic in appartementencomplexen. Het stimuleert om afval te scheiden en zorgt derhalve voor een grotere hoeveelheid plastic. Dit kan vervolgens door de afvalverwerker kwalitatief hoogwaardig worden gerecycled.
  • De Freshstation Organic  is een ideale oplossing voor het inzamelen van organisch keukenafval in een hoogbouw omgeving. Ook hier met als resultaat meer kwalitatief afval dat hoogwaardig verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld compost.

Hoe is het gesteld met onze CO2-uitstoot?

Aan duurzaamheid is ons veel gelegen. Daarom zijn wij trots te kunnen melden dat de CO2 uitstoot van ons bedrijf zeer laag is. Dat bleek onder meer uit een ketenanalyse eind 2019. Wij maken bijvoorbeeld ook gebruik van windenergie voor ons bedrijfspand en zijn continue op zoek naar verder verbeteringen. Graag willen wij ook onze CO2 ladder laten certificeren op het hoogste niveau (5). Hiervoor nemen wij de hele keten onder de loep. Een prioriteit voor de komende periode.

Hergebruik van perscontainers

Aan het einde van de levenscyclus van onze producten willen wij zo min mogelijk milieubelasting veroorzaken. Dat betekent dat we hergebruiken daar waar mogelijk. Een voorbeeld hiervan zijn de perscontainers uit het centrum van Deventer. Na 11 jaar en 686.400 kilo restafval leken deze perscontainers te moeten worden vervangen. In overleg met afvalverwerker Circulus-Berkel hebben wij niet klakkeloos nieuwe containers geplaatst, maar de oude teruggenomen, deze gecontroleerd en hiervan de nog goede onderdelen hergebruikt voor nieuwe perscontainers.