Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk

De infrastructuur voor ondergrondse afvalinzameling in Nederland is goed geregeld. Maar kan het nog beter? Nog duurzamer? Ja, daar zijn wij heel duidelijk over. Als fabrikant en leverancier van ondergrondse perscontainers voor plastic-, rest- en bedrijfsafval zetten wij in op efficiency en intelligentie. Dit leidt tot duurzame oplossingen voor alle afvalstromen. Zo heeft een gemeente of locatie al snel beduidend minder containers nodig. Minder containers zijn minder betonputten, minder ledigingen en minder transportbewegingen. Daar is elke gemeente, elke ruimte, maar vooral mens en milieu bij gebaat.

Als organisatie zijn wij ISO 14001 gecertificeerd en aangesloten bij de CO2 reductieladder met als doel onze footprint te verkleinen.

Hoe duurzaam zijn onze producten?

Allereerst moge duidelijk zijn dat onze afvaloplossingen bijdragen aan de Europese doelstellingen om meer afval te scheiden en hoogwaardig te recyclen.

  • De Presstation Pro en Bin zorgen voor een sterke reductie van het aantal transportbewegingen voor afvalinzameling. Direct gevolg: minder CO2 uitstoot en minder fijnstof.
  • De Presstation Compact is een laagdrempelige oplossing voor de afvalinzameling van plastic in appartementencomplexen. Het stimuleert om afval te scheiden en zorgt derhalve voor een grotere hoeveelheid plastic. Dit kan vervolgens door de afvalverwerker kwalitatief hoogwaardig worden gerecycled.
  • De Freshstation Organic  is een ideale oplossing voor het inzamelen van organisch keukenafval in een hoogbouw omgeving. Ook hier met als resultaat meer kwalitatief afval dat hoogwaardig verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld compost.

Hergebruik van perscontainers

Aan het einde van de levenscyclus van onze producten willen wij zo min mogelijk milieubelasting veroorzaken. Dat betekent dat we hergebruiken daar waar mogelijk. Een voorbeeld hiervan zijn de perscontainers uit het centrum van Deventer. Na 11 jaar en 686.400 kilo restafval leken deze perscontainers te moeten worden vervangen. In overleg met afvalverwerker Circulus-Berkel hebben wij niet klakkeloos nieuwe containers geplaatst, maar de oude teruggenomen, deze gecontroleerd en hiervan de nog goede onderdelen hergebruikt voor nieuwe perscontainers.

Sidcon CO2-Bewust

Aan duurzaamheid is ons veel gelegen. Daarom zijn wij trots te kunnen melden dat de CO2 uitstoot van ons bedrijf zeer laag is. Dat bleek onder meer uit een ketenanalyse eind 2019. Wij zijn continue op zoek naar verbeteringen, niet alleen om duurzamer te produceren maar ook om te kijken hoe onze producten nog beter kunnen bijdragen aan verduurzaming van de afvalinzameling.

In 2021 hebben wij de stap genomen om Carbon Footprint van ons bedrijf  in kaart te brengen en een systeem in te richten waarmee reductie van onze CO2-uitstoot wordt gerealiseerd. Dit doen we op basis van de CO2Prestatieladder, een erkend certificeerbaar duurzaamheidsinstrument van de SKAO: www.co2-prestatieladder.nl. Een certificaat dat steeds meer wordt gevraagd door onze opdrachtgevers.

Als eerste hebben wij onze CO2 impact over het jaar 2020 in beeld gebracht.  Dit zal ons referentiejaar zijn, waaraan wij de komende jaren onze voortgang gaan meten. Vervolgens hebben wij reductiemaatregelen opgenomen in een plan en vertaald in doelstellingen tot en met het jaar 2025. Halfjaarlijks monitoren wij de status en voortgang van onze CO2-maatregelen en doelstellingen.

Sinds september 2022 hebben wij het hoogste niveau (niveau 5), van dit CO2-management-systeem bereikt. Hiermee geven wij aan dat wij kritisch zijn op ons eigen energieverbruik en dat van onze ketenpartners. Samen stellen wij doelen om CO2-reducties te bereiken.

Via onderstaande link zijn onze reductieplannen en communicatieberichten te vinden.