Dit is de privacyverklaring van Sidcon Milieutechniek B.V. (hierna ‘Sidcon’), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09157031, ten aanzien van de website sidcon.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Sidcon via onze website sidcon.nl en onze nieuwsbrief alsmede met betrekking tot ons gebruik van cookies.

Sidcon respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons verstrekt. De gegevens worden niet verspreid onder derden.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij abonnees informeren over de laatste ontwikkelingen binnen Sidcon, ontwikkelingen in onze branche en nieuwe diensten van Sidcon. Alleen met expliciete toestemming wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt of ter inzage opengesteld.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Middels de cookie kunt u aangeven welke gegevens u aan ons verstrekt.