Waar ligt uw prioriteit?

onze innovatieve afvalinzamelingsoplossingen

Tot tien keer meer afval inzamelen per locatie, waardoor het aantal ledigingen fors minder is. Dat is één van de winsten die u met de innovatieve afvalinzamelingsoplossingen, zoals de ondergrondse perscontainer, van Sidcon behaald. 
Veel gemeenten kennen dezelfde uitdagingen op het gebied van afvalinzameling. Met de ondergrondse perscontainer van Sidcon haalt u een gepatenteerde, duurzame en hoogwaardige oplossing in huis, die u verschillende voordelen oplevert:

Hoge besparingen
op de inzamelkosten door minder ledigingen

Behoorlijk duurzaam
door vermindering van het aantal transportbewegingen

Minder overlast
door vermindering van het zwerfafval

Meer veiligheid
door vermindering van het aantal transportbewegingen

Forse ruimtebesparing
doordat er minder containers nodig zijn.

Voor diverse afvalstromen

Restafval
De hoeveelheid restafval wordt steeds minder, maar met name in grote steden of locaties die moeilijk bereikbaar zijn met een vrachtwagen, is een ondergrondse perscontainer een geschikte oplossing.

Kunststof afval
De ondergrondse perscontainers voor kunststof afval zijn inmiddels een vertrouwd beeld in vele gemeenten. Met name in de buurt van supermarkten, waar ze onderdeel uitmaken van een milieupark. De perscontainers zijn ook geschikt voor PMD.

Bedrijfsafval
Ondergrondse perscontainers zijn een zeer efficiënte wijze van afval inzamelen. Alle onze Presstations hebben een volmeldings- en desgewenst een toegangscontrolesysteem.
  Blijvend rendabel

  De praktijk wijst uit dat Sidcon containers uitzonderlijk duurzaam en onderhoudsarm zijn. Ook bij langdurig en intensief gebruik blijven de containers dus rendabel. Bovendien zijn ze standaard voorbereid op veranderende omstandigheden, zoals een toename van het afvalaanbod, een verregaande gescheiden afvalinzameling of mogelijke afschaffing van statiegeld.

  100% servicepartner

  Wij willen altijd vooruit! Op het gebied van duurzame technologieën, innovaties en trends, maar óók als het gaat om service.

  Veilig en goed
  Onze serviceorganisatie waarborgt de veiligheid en technische kwaliteit van uw ondergrondse perscontainer. U heeft er geen omkijken naar! Onze gecertificeerde servicemedewerkers verzorgen (preventief en correctief) onderhoud.

  Nieuwe inzichten
  Om ook morgen naadloos op uw wensen in te spelen, werken we nauw samen met overheden en afvalverwerkers. De ervaringen en inzichten die dat oplevert, gebruiken we bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen.