De organisatie van Sidcon

Sinds 2008 is Sidcon sterk gegroeid, van één product in één land naar vijf producten in 8 landen. Dit vraagt om een andere type organisatie, maar in de basis, in onze cultuur is Sidcon gelijk gebleven. Wij streven nog steeds naar een hoog waardig product en een hoogwaardige service. Daarnaast weegt duurzaamheid steeds zwaarder, de ondergrondse perscontainer en de FRESHSTATION organic helpen onze klanten om duurzamer in te zamelen. Maar Sidcon wil als organisatie ook stappen maken in duurzamer ontwikkelen.

De productie

Sidcon heeft de productie in eigen huis, en hier is bewust voor gekozen. Dit geeft ons meer controle over de kwaliteit en de mogelijkheid om verbeteringen direct door te voeren. Toeleveranciers zijn in de directe omgeving waardoor de betrokkenheid hoog is en onze CO² footprint lager.

Engineering

De drive om te ontwikkelen en te vernieuwen zit in onze cultuur. De ondergrondse perscontainers moeten robuust zijn met een lange levensduur. Dit bereik je alleen door engineering, productie en service in huis te hebben. Hierdoor zijn er korte lijntjes zodat verbetering snel kunnen worden herkend en deze direct te ontwikkelen en testen.

Daarnaast geeft een eigen engineering de mogelijkheid om verder te denken en nieuwe producten te ontwikkelen. Zo is er in 2020 een nieuwe inzamel methoden voor de hoogbouw ontwikkeld de FRESHSTATION organic voor GFE en de Compact voor plastic en verpakkingen.

Verkoopadviseurs

De ondergrondse perscontainer is een product dat samen met andere inzamelmethoden ingezet wordt, het is een onderdeel van het geheel. Maar waar en wanneer zet je de ondergrondse perscontainer in, welke voorwaarden zijn hier voor van toepassing. Onze accountmanagers zijn geen “verkopers” maar adviseurs. Samen met de klant zoeken we naar de antwoorden op hoe en waar komt de ondergrondse perscontainer tot zijn recht en jouw situatie. De opgedane kennis van onze jaren ervaring delen wij graag.

Service

Een goed product in het veld zetten is 1, maar nog veel belangrijker is een goede service. Met 8 man werken wij iedere dag om de ondergrondse perscontainers te onderhouden en storingen op te lossen. Alle ondergrondse perscontainers worden installeren door Sidcon geïnstalleerd. Na 3 maanden controleren wordt fysiek gecontroleerd of alles goed werkt. Via de online portal zijn alle ondergrondse perscontainers in beeld. Op die manier worden alle ondergrondse perscontainers meerdere keren per dag gecontroleerd. Hiermee signaleren worden storingen snel geconstateerd en in overleg met onze klanten opgepakt. Tevens voeren wij 1-2 keer per jaar preventief onderhoud uit. Dit om ervoor te zorgen dat de uitval zo minimaal mogelijk is. Op dit moment heeft een ondergrondse perscontainer 1 keer per jaar een storing. Dit kan een kapot lampje zijn tot een defecte motor.