Ede

Compacte perscontainer in hal motiveert bewoners tot scheiden PMD-afval.

Bewoners van de Willem Maris- en Stroombergflat in Ede kunnen sinds november 2017 plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PMD-afval) op elk gewenst moment kwijt in de Presstation Compact. Een miniperscontainer in de hal van hun eigen flat.

De doelstelling van de pilot is om flatbewoners te motiveren afval te scheiden door het ze zo makkelijk mogelijk te maken PMD-afval apart te houden, waardoor de hoeveelheid restafval vermindert.

In Ede zocht de gemeente naar mogelijkheden om de kwaliteit van het gescheiden afval in hoogbouw te verbeteren en om PMD-afval handiger op te halen. Het grootste deel van het huishoudelijk afval is namelijk geen restafval, maar bestaat uit waardevolle grondstoffen zoals plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. En juist het bewaren van dit afval is lastig voor flatbewoners. Waar ze voorheen PMD vooral in zakken ophaalde, wordt het nu verzameld in de Presstation Compact. De minicontainer perst na iedere inworp het ingezamelde afval waardoor er tien keer meer PMD-afval in kan dan de gebruikelijke containers. De proef loopt tot de zomer.

Meer grondstoffen, meer gebruiksgemak

‘Samen met ACV willen wij het apart houden van PMD-afval stimuleren en tegelijkertijd het gebruikersgemak voor onze inwoners vergroten. Op deze manier kunnen hoogbouwhuishoudens op elk gewenst moment en zo dicht mogelijk bij huis hun PMD-afval kwijt. Ik ben benieuwd naar de resultaten.’

Wethouder van Ede: Leon Meijer

‘Ik ben enthousiast over deze proef, want een belangrijke voorwaarde om de landelijke afvaldoelstellingen te halen is dat inwoners, óók van hoogbouwlocaties, grondstoffen makkelijk apart kunnen houden’

ACV Manager Uitvoering: Edo Dokter

Ede heeft de primeur

De gemeente Ede is de eerste in Nederland die experimenteert met de inzameling van PMD-afval bij hoogbouw met een miniperscontainer in de flat, de Presstation Compact. De unieke container is berekend op het (vaker) inleveren van kleine hoeveelheden PMD-afval (10 liter max.).  Het resultaat was na 2 weken direct zichtbaar. In plaats van 100 zakken, stonden er nog maar 10 zakken voor de flat. De hoeveelheid ingezameld plastic, metaal en drankenkarton is enorm toegenomen na het plaatsen van de afvalbak in drie Edese flats. Het is gebleken dat de inwoners door het scheiden van het PMD afval ál hun afval beter gaan scheiden.