Gemeente Rotterdam

City Pads kiest opnieuw voor ondergrondse perscontainers bij hoogbouw project

Na een succesvolle eerder samenwerking in Eindhoven, nam transformatiespecialist City Pads, begin 2019, voor hem logischerwijs, weer contact met ons op. Dit keer voor de aanschaf van drie nieuwe ondergrondse perscontainers voor een wel heel bijzonder project, namelijk de Lee Towers.  De torens zijn gesitueerd in het Rotterdam Innovation District (RID). Hier, in dit stadhavengebied, worden bijzondere, innovatieve woon- werkgebieden gerealiseerd. De Presstations Pro’s van Sidcon passen perfect in dit duurzame en innovatieve stukje Rotterdam.

Afval van 850 appartementen in 3 ondergrondse perscontainers

De Lee Towers, voorheen de Marconitorens, bepalen al sinds begin jaren ‘70 de skyline van het Merwe-Vierhavens gebied. Elke toren is 95 meter hoog en heeft 24 verdiepingen. In de afgelopen jaren hebben Lee en Tom Foolen de transformatie van deze torens op zich genomen en twee van de drie voormalige Marconitorens omgebouwd naar 860 appartementen. Al het afval van de nieuwe torenbewoners wordt binnenkort ingezameld in drie Presstation Pro’s. De toestemming van de Gemeente Rotterdam voor de het plaatsen van de ondergrondse perscontainers was geen enkel probleem.

Project Rotterdam Sidcon groot

Rotterdam gaat voortaan nascheiden

Rotterdam wil een schone en leefbare stad zijn en koploper in de circulaire economie. De gemeente stimuleert het hergebruiken van afval door afvalscheiding laagdrempelig te maken met goede voorzieningen in de stad.

‘Het beperken van de hoeveelheid afval en hergebruik van afval weegt mee in de aanschaf van nieuwe oplossingen voor de afvalinzameling. Maar tegelijkertijd hebben wij de uitdaging van veel hoogbouw en daarmee beperkte beschikbare ruimte.’

De drie ondergrondse perscontainers bij de Lee Towers sluiten goed aan bij die specifieke doelstellingen van Rotterdam. Zo gaat de gemeente in 2020 over op nascheiding dat het gemak vergroot voor inwoners en de kwaliteit van het afval verbetert. Met als resultaat dat zo veel mogelijk afval verder verwerkt en gerecycled worden.

Openbare ruimte wordt gespaard

In het geval van de Lee Towers was de keuze voor onze ondergrondse perscontainers vooral gebaseerd op de beschikbare openbare ruimte en deze zo aantrekkelijk mogelijk in te richten. Doordat de Presstation Pro tien keer meer afval op één locatie inzamelt waren minder containers nodig en dus ook minder ruimte om de ondergrondse afvaloplossingen te plaatsen. Bij deze magistrale Rotterdamse torens betekende dat concreet vier containers minder, zonder vermindering van de inzamelingscapaciteit.

“We hadden al een pilot gedaan met een ondergrondse perscontainer van Sidcon en kende het product. Het mooie is dat de perscontainer in de bestaande betonput paste.”

aldus Dennis Cairo, projectleider Gemeente Rotterdam.