Gemeente Steenwijkerland

Hoe Steenwijkerland de rolcontainers uit het straatbeeld haalt

Gemeente Steenwijkerland heeft een kleine oude binnenstad met beperkte ruimte. De vraag die bij de start van het project werd gesteld, was hoe de gemeente de rolcontainers van ondernemers uit het straatbeeld zou kunnen krijgen. “De containers staan in de openbare ruimte, vervuilen het straatbeeld en veroorzaken vaak stankoverlast. Alle verschillende inzamelaars halen hun eigen bakken op wat veel verkeer oplevert”, aldus Marttje Daling, projectleider bij de gemeente Steenwijkerland.

Vergelijkbare steden hadden niet echt een oplossing

Ze vertelt verder: “Om een tot goede oplossing te komen, zijn wij gestart met een inventarisatie van het probleem. Om hoeveel afval gaat het nou precies en wat zijn de verschillende mogelijke oplossingen? Ook hebben wij vergelijkbare gemeenten gecontacteerd met de vraag hoe zij omgaan met dit vraagstuk. Grotere steden zijn bijvoorbeeld bezig met ‘white label’ rijden, iets waar Steenwijkerland niet voldoende capaciteit voor heeft. En kleinere, vergelijkbare steden hadden niet echt een oplossing om de rolcontainer uit het straatbeeld te krijgen en het verkeer in het centrum te reduceren.”

Een ondergrondse perscontainer met kliko kiepfunctie

“Na oriënterende gesprekken met Sidcon waren wij enthousiast over de perscontainer met kiepfunctie in combinatie met een minicontainer, de zogeheten Presstation Bin. Iedere ondernemer zou met deze oplossing een kleine container krijgen. Deze heeft weinig ruimte nodig en kan gemakkelijk op eigen terrein staan. Wanneer de minicontainer vol is rollen ze hem naar de centraal gelegen Presstation Bin. Na het inhaken van de container wordt deze door de machine gekanteld en geleegd. De verrekening gaat door middel van een pasjessysteem. De ondergrondse perscontainer kan tot vijf keer zoveel afval opslaan ten opzichte van een reguliere ondergrondse container. De krachtige pers reduceert automatisch het afvalvolume in de container.”

De ondernemer is nu flexibel

Voor de gemeente Steenwijkerland en de ondernemers is dit een zeer geschikt systeem. Ondernemers zijn flexibeler, want ze kunnen op ieder moment hun afval kwijt en er staan geen grote bakken op straat. Doordat de Presstation Bin het afval ondergronds comprimeert kan men er ook veel meer afval in kwijt. Deze oplossing zorgt voor veel minder ritten, wat gunstig is voor de verkeersveiligheid, en reduceert de CO2-uitstoot. Daarnaast betaalt de ondernemer geen vast bedrag per maand voor afval. Hierdoor zijn de kosten veel betaalbaarder. Wanneer er minder afval wordt geproduceerd, wordt er ook direct minder betaald.”

Marttje Daling Steenwijkerland afval

Marttje Daling heeft op projectbasis bij de gemeente Steenwijkerland gewerkt. Hier was ze betrokken bij diverse projecten in het stadscentrum, en een daarvan ging om de vraag hoe de afvalinzameling van ondernemers beter kan.