Gemeente 's-Hertogenbosch

Minder bijzetting in Den Bosch door inzet ondergrondse perscontainer

De Afvalstoffendienst in ‘s-Hertogenbosch. Ervaringsdeskundig op het gebied van ondergrondse perscontainers voor plastic afval. Al in 2008 kozen zij voor de Presstation van Sidcon. En niet zonder succes, want inmiddels sieren 45 ondergrondse perscontainers de straten van de Brabantse gemeente, waarvan 30 voor PMD.

PMD afval laat zich makkelijk comprimeren

In 2008 kregen gemeenten voor het eerst te maken met gescheiden inzameling van plastic. Tycho Spruyt, bedrijfsleider bij de Afvalstoffendienst in ‘s-Hertogenbosch, maakte dit proces van dichtbij mee.

” ‘s-Hertogenbosch kwam al snel uit bij de Presstation van Sidcon. De verwachte volumeproblemen waren hierbij doorslaggevend. Niemand wist toen nog hoe vaak zo’n ding geleegd moest worden, want we zamelden het nooit apart in. Maar we wisten wel: er zit een hoop lucht bij. En dus gaven wij de voorkeur aan een innovatieve oplossing. Want je kunt simpelweg geen containers blijven plaatsen.” aldus Spruyt.

Van vijf bovengrondse containers wordt niemand vrolijk

Spruyt geeft aan dat de gemeente bij de keuzes vooral keek naar plekken met veel afval aanbod. “Kunststof heeft als nadeel dat het nauwelijks gewicht heeft, maar wel veel ruimte inneemt. Wil je dat op drukke locaties op een goede manier inzamelen, heb je zeker vijf bovengrondse containers nodig. Daar wordt niemand vrolijk van en bovendien verpest je het straatbeeld.”

Je bent bij aanschaf misschien duurder uit. Maar als je meer dan vijf containers uitspaart en je frequentie van ledigingen gaat fors omlaag. Ja, dan wil het wel!’

Minder zwerfafval
 door ondergrondse perscontainer

‘s-Hertogenbosch ondervindt nog een ander voordeel van de ondergrondse containers.

“Bovengronds inzamelen roept vaker zwerfafval op. Geloof het of niet, maar als iemand één zak naast de container plaatst, ligt er aan het eind van de dag een hele berg. Terwijl geen van de containers vol is! De Presstations hebben een speciaal systeem waardoor wij precies weten wanneer we moeten ledigen. Dat kan dit soort zwerfafval voorkomen.”

“Datzelfde systeem houdt ook eventuele storingen in de gaten. Hierdoor regelt Sidcon de service en storingen zelf. Soms hebben wij niet eens door gehad dat er een storing was en heeft Sidcon het al opgelost.”

‘Dat regelt Sidcon zelf. Soms hebben wij niet eens door gehad dat er een storing was.’

Ozongenerator

Om stank bij containers tegen te gaan maakt de Afvalstoffendienst op meerdere plekken ook gebruik van Sidcons ozongenerator.

‘Met name op drukke locaties met veel horeca ontstaan soms stankproblemen’,

vertelt Spruyt
Zijn collega Asha Schoonheid (Assistent Projectmanager) vult aan:

‘Bij klachten van omwonenden bepalen wij of we een ozongenerator plaatsen. En deze functioneren prima. We hebben het nieuwe model al besteld.