Drankenkarton

Afval is allang geen afval meer. Vroeger gooiden we alles achteloos weg, nu weten we dat ons afval waardevolle grondstoffen bevat. Ook lege drankenkartons zijn een waardevolle bron van grondstoffen. Zo kan het karton worden gebruikt voor nieuwe papierproducten zoals eierdozen, tissues en keukenrollen. En de plastic en aluminium laagjes van drankenkartons zijn geschikt voor industriële toepassingen en consumentenproducten.

PMD of rest?
Dus goed scheiden is best belangrijk. Maar dat is niet altijd even makkelijk omdat per gemeente verschillen zijn in het aanbieden van drankenkartons. In de ene gemeente horen ze in de plasticcontainer, PMD-kliko of PMD-container en bij de andere mogen ze met het restafval mee. Dat laatste is meestal het geval bij gemeentes die aan nascheiding doen.

Onder drankenkartons vallen pakken voor vruchtensappen, water, wijn, melk, vla. yoghurt, soep en pastasaus.

Slimme containers voor drankenkarton

Presstation Pro

Ondergrondse perscontainer

Grootste capaciteit

Presstation Bin

container voor kliko

Container met kantelsysteem

Presstation Compact

perscontainer voor binnen

Perscontainer voor hoogbouw

Duurzame innovaties voor afvalinzameling

Sidcon milieutechniek is marktleider op het gebied van ondergrondse perscontainers voor plastic-, rest- en bedrijfsafval. Het doel is om afval zo efficiënt mogelijk in te zamelen om het later weer te kunnen recyclen en bij te dragen en CO2 reductie. Dankzij onze gepatenteerde techniek kan het afval tot een minimaal volume gecomprimeerd worden. Op deze manier probeert Sidcon bij te dragen aan een duurzame en circulaire economie en gemeenten te helpen bij het behalen van de afvaldoelstellingen.

Tevens is het bedrijf steeds bezig om zich verder te ontwikkelen in duurzame en innovatieve afvaloplossingen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe inzamelmiddelen die het gescheiden inzamelen van afval bij hoogbouw mogelijk maken, de Presstation Compact en de Freshstation Organic. Elke ondergrondse perscontainer van Sidcon verzamelt tevens slimme data. Data die ons veel leert over afvalinzameling en inzicht biedt in ontwikkelingen en prestaties per afvalfractie of gemeente. Feiten en cijfers die gebruikt kunnen worden om inzamelstromen continu verder te optimaliseren. Het innovatieve en gepatenteerde product is de afgelopen jaren bij meer dan 95 gemeenten in Nederland geplaatst.