Wanneer kiezen voor een ondergrondse perscontainer?

De keuze voor een ondergrondse perscontainer wordt in eerste instantie gemaakt op basis van het financiële voordeel. Maar ook bijkomende voordelen zoals minder druk op de (openbare) ruimte, minder verkeersbewegingen en reductie van CO2-uitstoot spelen een belangrijk rol. Om het financiële voordeel te beoordelen hanteren we bij Sidcon “de regel van 3”. Vanaf 3 containers op een rij óf 3 keer legen per week, is het slim om een perscontainer te overwegen.

Minder vaak ledigen van de ondergrondse container

Het essentiële verschil van de ondergrondse perscontainer ten opzichte van een reguliere ondergrondse container is de grotere capaciteit. Doordat ingeworpen afval wordt samengeperst hoeven ondergrondse perscontainers minder vaak geleegd te worden. En dat betekent dat vrachtwagens minder ritten maken. Het financiële voordeel is meteen duidelijk en merkbaar. Minder kilometers betekent minder kosten voor brandstof en lagere onderhoudskosten voor het wagenpark. Minder ritten betekent ook minder inzet van personeel. Dit kan leiden tot lagere personeelskosten of hogere inzetbaarheid, wat vooral nu in tijden van een krappe arbeidsmarkt, stijgende lonen mooi meegenomen is.

Capaciteit van de ondergrondse perscontainer per fractie

Het bijgaande plaatje geeft een overzicht van de capaciteit per afvalcategorie of fractie. Bij PMD (Plastic, Metaal en Drankverpakkingen) is de verdichtingsfactor van een ondergrondse perscontainer t.o.v. een reguliere ondergrondse container een factor 6 tot 10. Bij restafval en OPK (Oud Papier en Karton) ligt de verdichtingsfactor tussen de 5 en 6. De samenstelling van het afval heeft een grote invloed op de mate van verdichting en varieert dus sterk per situatie. De genoemde getallen geven wel een goede indicatie.

 

Minder druk op de buitenruimte

Een andere veel gehoorde motivatie om te kiezen voor een ondergrondse perscontainer is dat je daarmee de verkeersdruk verlaagt en minder buitenruimte in beslag neemt. In plaats van vier of vijf ondergrondse containers heb je slechts één ondergrondse perscontainer nodig en het aantal ritten kan verminderd worden door een hogere capaciteit. Bij de gemeente Utrecht, waar het beleid is gericht op minder verkeer en meer groen, was dit een belangrijke overweging. Om hun groene doelen te halen, worden in deze stad onder andere 200 ondergrondse perscontainers van Sidcon ingezet.