Nijkerk: van huis-aan-huis-inzameling naar brenglocaties

8 ondergrondse perscontainers

De gemeente Nijkerk zamelt restafval en GFT om de week huis-aan-huis in. Voor plastic afval en drankenkartons wordt uitsluitend met brenglocaties gewerkt. Hiervoor zijn in totaal acht perscontainers beschikbaar: vijf voor plastic afval en drie voor drankenkartons.

Nijkerk telt ongeveer 39.000 inwoners. Van hen wonen er ongeveer 2.300 in matig verstedelijkt gebied. De ondergrondse perscontainers staan op verschillende milieupleinen, verdeeld over de stad. In de perscontainers kan ook de gecombineerde fractie PMD worden ingezameld, maar vanwege contractafspraken met verschillende verwerkers wordt dit nu nog niet gedaan. Aan het woord: Rolf Schuurman, medewerker Projectbureau van de afdeling Infra & Wijkbeheer.

Hoe is de afvalinzameling in uw gemeente geregeld?

“We zijn een diftar-gemeente. Burgers hebben dus zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing: wie meer huisvuil aanbiedt, betaalt meer dan wie minder aanbiedt. Dat werkt uitstekend: we zien ook in de praktijk dat burgers die hun afval goed scheiden voordeliger uit zijn dan burgers die dat niet doen. Die financiële prikkel motiveert mensen daadwerkelijk om hun afval goed te scheiden.”

“Op jaarbasis besparen we ongeveer € 20.000 aan transportkosten”

 

Waarom zijn jullie met centrale inzameling gaan werken?

“Toen we nog met ophaaldiensten werkten, merkten we dat steeds meer mensen hun afval zelf wegbrachten. Dat schreeuwde om een andere aanpak. Om die reden hebben we enige tijd geleden besloten om de grondstoffracties niet meer huis-aan-huis in te zamelen, maar uitsluitend de containers op de centrale afvalverzamelpunten te legen. Onze inwoners brengen hun afval daar nu dus zelf naartoe. Hierdoor besparen we op jaarbasis ongeveer € 20.000 aan transportkosten.”

Liep dat meteen vlekkeloos?

“Niet meteen: er waren wat opstartproblemen. Door de nieuwe aanpak nam de druk op de verschillende milieupleinen direct toe. Op zich logisch natuurlijk, maar de containers op die milieupleinen zaten aan de lopende band vol: veel sneller vol dan we berekend hadden. In de zoektocht naar een oplossing kwamen we bij Sidcon terecht.”

Rolf Schuurman,
medewerker Projectbureau van de afdeling Infra & Wijkbeheer

“We kunnen nu veel meer afval kwijt en hoeven veel minder vaak te legen”

Wat was die oplossing?

“In 2012 hebben we onze eerste ondergrondse perscontainer geplaatst. Hierin kunnen we veel meer afval kwijt en we hoeven we ze veel minder vaak te legen. Een online systeem stelt ons bovendien in staat om de vullingsgraad van elke perscontainer nauwkeurig volgen. Aan de hand van dat systeem weten we nu precies wanneer een container vol zit en wanneer we moeten uithalen. Onze ophaaldiensten rijden dus nooit meer voor niets. Tegelijkertijd voorkomen we dat mensen hun afval naast een volle container neer moeten zetten.”

Daarmee functioneert het systeem goed?

“Zeker weten. We hebben dan ook al snel besloten om nog zeven ondergrondse perscontainers aan te schaffen. Los van het feit dat het systeem perfect functioneert, bevalt de samenwerking met Sidcon ons bijzonder goed. Er zijn nauwelijks storingen, maar wanneer zich toch een probleem voordoet, kunnen we direct bij hen terecht. Het serviceniveau is bijzonder hoog en er zijn korte lijntjes. Mede daardoor is de overstap naar het nieuwe inzamelsysteem uiteindelijk geslaagd.”

Deel dit bericht op: