gemeente Utrecht

Utrecht, een schone, duurzame en aantrekkelijke binnenstad.

Gemeente Utrecht en Sidcon pakken stedelijk probleem aan

Afval in de grote stad, en dan vooral het succesvol scheiden van dat afval is waarschijnlijk de grootste uitdaging van dit moment. Steeds meer mensen vestigen zich in steden en die zorgen voor steeds meer afval. En juist de grote steden hebben de mogelijkheid om met innovatieve oplossingen voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval aan de slag te gaan.

De uitdaging

In 2016 zocht de Gemeente Utrecht een structurele oplossing voor hún stedelijke probleem; veel afval op een kleine plek. Tegelijkertijd wilden zij ook de beperkte openbare ruimte die er in de stad is zo aantrekkelijk mogelijk inrichten. Theo Heller, projectleider Gemeente Utrecht, vertelde dat het gebrek aan inzamelcapaciteit, beschikbare openbare ruimte en het verminderen van inzameltransporten de belangrijkste struikelblokken waren. Een echte uitdaging, dus, waarbij de Presstation Pro, Sidcons ondergrondse perscontainer, vanuit de aanbesteding uiteindelijk als beste oplossing uit de spreekwoordelijke bus kwam. Deze perscontainers pasten ook nog eens precies in de bestaande betonputten waardoor de reeds aanwezige ondergrondse infrastructuur gehandhaafd kon blijven en bij de plaatsing geen extra kosten gemaakt hoefden te worden.

Proef geslaagd

“De keuze om perscontainers in te zetten is voortgekomen vanuit een meervoudige onderhandse aanbesteding voor 10 perscontainers, omdat we eerst het gebruik van perscontainers wilde uitproberen”

legt Theo uit

Tijdens deze proef werd vooral gekeken naar de hoeveelheid afval die ingezameld kon worden en naar de plaatsing in de openbare ruimte. Het grote voordeel van onze perscontainers is dat tien keer zo veel PMD-afval en drie keer zo veel restafval op één locatie ingezameld wordt. Daarmee voldeden we dus aan het capaciteitsvraagstuk maar ook aan de ruimtebesparingsfactor. Want waar eerst 2 of zelfs 3 ondergrondse containers nodig waren, hoefde de gemeente nu nog maar één ondergrondse perscontainer te plaatsen om dezelfde hoeveelheid of zelfs meer afval in te zamelen.

Samenwerken en denken in oplossingen

Tijdens het aanbestedingstraject, wat daarna ingezet werd voor 90-100 perscontainers, kwamen nog een aantal andere voordelen naar voren. Zo bleek de kwaliteit van het PMD-afval dusdanig goed te zijn, waardoor het verder verwerkt en gerecycled kan worden. En voor Theo Heller was en is ook de samenwerking met Sidcon een pluspunt.

“Uiteraard stuitten we met de perscontainer ook af en toe op problemen, maar voor ons als klant was het verhelderend om samen te werken met Sidcon en dan vooral met Boris (red. Gubbels, technische directeur van Sidcon) aan de oplossing. Hij is technisch zo goed en samen met zijn collega’s, én samen met ons, ging en gaat hij constructief op zoek naar een structurele oplossing. Dat werkt heel prettig.”

De oplossing

Door de Presstation Pro in te zetten in de gemeente Utrecht waren en zijn er minder afvalcontainers nodig in de stad waardoor meer openbare ruimte overblijft voor bijvoorbeeld een groene invulling. Daarnaast hoeft de afvalinzamelaar minder vaak het afval op te halen en dat zorgt weer voor minder rijbewegingen in de stad. Waarmee de gemeente gelijk ook werkt aan haar klimaatdoelstelling; een schone stad met minder fijnstof en minder CO2.  Met al deze voordelen was de aanschaf van de Presstation Pro voor Utrecht de beste oplossing.