Stank bij ondergrondse containers?

We hebben nu de oplossing

Als de temperaturen oplopen, kan stank in en rond afvalcontainers echt een probleem worden. Sidcon heeft een methode bedacht die dit voor altijd oplost: een apparaat dat in de (pers)container wordt geplaatst en dat ervoor zorgt dat de stank verdwijnt en ook wegblijft. Zonder dat u er verder omkijken naar heeft.

Hoe doen wij dat?

Een bekende manier om stank tegen te gaan is de ozongenerator. Ozon is een oxiderend gas dat geur wegneemt. Speciaal voor ondergrondse (pers)containers heeft Sidcon een compacte ozongenerator ontwikkeld. Deze ozongenerator is de afgelopen jaren uitgebreid getest. Het is een duurzaam alternatief voor andere oplossingen zoals sprays.

Er zijn twee mogelijkheden om de ozongenerator van stroom te voorzien:

• Zuil voorzien van zonnepanelen
Gewone ondergrondse containers hebben geen of weinig stroomtoevoer. Om de ozongenerator van stroom te voorzien, worden zonnepanelen op de zuil geplaatst.

• Vaste stroom bij een (pers)container
Als er al een stroomverbinding is (bijvoorbeeld bij een perscontainer) of als er stroom nabij de locatie is, kan de ozongenerator hierop aangesloten worden.

“Na installatie van de ozongenerator was het stank probleem opgelost. Bovendien hebben we er in het geheel geen omkijken meer naar!”

Voordelen van de ozongenerator
· Nadat de ozongenerator geplaatst is, heeft u er geen omkijken naar.
· Na montage bent u van de stank af.
· De ozongenerator neemt de geur helemaal weg.
· De ozongenerator hoeft nooit bijgevuld te worden.
· Sidcon verzorgt het onderhoud en houdt het functioneren in de gaten.

Ondergrondse containers voorzien van een ozongenerator zorgen er voor dat geen stankoverlast ontstaat bij nabijgelegen terrassen of winkels.

Deel dit bericht op: