Gemeente Tilburg

Hoe de BAT de ondergrondse perscontainer inzet

In Tilburg, aan de Hart van Brabantlaan, is onlangs een eiland met ondergrondse persen in gebruik genomen voor een bestaande en nieuw te bouwen woontoren. Het gaat om een gebouw  met in totaal 22 verdiepingen en 750 huishoudens.

"30 reguliere containers is niet haalbaar en wenselijk"

De gemeente Tilburg streeft ernaar om ondergrondse containers één keer per week te legen. Om deze doelstelling  te behalen wordt de capaciteit afgestemd op het inzamelmiddel, aldus Bob Brocks, Teamleider inkoop en techniek bij de BAT . “Wanneer wij al het afval van de 750 aansluitingen met reguliere ondergrondse containers zouden inzamelen heb je 30 containers nodig. Dit is niet haalbaar qua grondbeslag en daarnaast niet wenselijk. Met de inzet van twee ondergrondse perscontainers voor restafval en twee ondergrondse perscontBainers voor papier/karton, aangevuld met één ondergrondse perscontainer voor PMD, kunnen wij de gevraagde hoeveelheid afval prima verwerken met één lediging per week .”

"er wordt gekeken naar de totale kosten berekend over tien jaar"

Bob Brocks vervolgt: “De keuze tussen een ondergrondse perscontainer of een reguliere ondergrondse container wordt gemaakt op basis van een kostenberekening. Er wordt gekeken naar de totale kosten berekend over  tien jaar: container en put, plaatsingskosten en onderhoudskosten. Hieruit blijkt dat de investering in een Sidcon perscontainer, in vergelijking met een regulier container, al bij aanschaf vanaf twee of drie stuks op den duur voordeliger is. Op dit moment nemen wij de kosten van de vierkante meters die de ondergrondse containers in het openbaar gebied in beslag nemen nog niet mee. Maar als je kijkt naar het stadscentrum waar weinig ruimte is, zou je dit kunnen meewegen.”

“Sinds 2013 maakt de gemeente Tilburg gebruik van de ondergrondse perscontainers voor het inzamelen van de afvalstromen. Wij zijn erg tevreden over de ondergrondse perscontainers die de afgelopen jaren door Sidcon zijn geleverd, aldus Bob Brocks.”