Restafval

Al het afval dat niet gescheiden wordt ingeleverd, wordt verwerkt als restafval. Soms worden hier nog dingen uitgevist, maar het meeste wordt verbrand. Als je al het afval goed hebt gescheiden blijft er nog maar een klein beetje restafval over. En dat is ook precies wat wij in Nederland willen.

Samenwerken aan 75%-uitdaging
Het doel is om in 2020  nog maar 100 kilo per persoon per jaar restafval weg te gooien. Om deze doelstelling te behalen moet 75% van al het afval gescheiden worden. Dat is een flinke opdracht voor onze gemeenten. Bij Sidcon denken wij regelmatig mee met gemeenten over hoe zij hun afvaldoelstellingen kunnen halen. Onze producten bieden daar een goede helpende hand. Door burgers goede mogelijkheden te bieden om hun afval goed te scheiden wordt deze 75%-uitdaging een stuk makkelijker.

Wel/niet restafval
Wat bij het restafval hoort zijn bijvoorbeeld luiers, kattenbakvulling, koffiecupjes en chipszakken. Maar ook doordrukstrips van kauwgom of medicijnen, scheermesjes en stofzuigerzakken, zakdoekjes, elektrische bedrading, bevuild textiel, gloeilampen en aluminiumfolie. Het meeste restafval gaat naar één van de 13 afvalenergie-centrales in Nederland waar het wordt verbrand. Dat levert stroom en warmte op. Slechts 0,5%van het huishoudelijk afval gaat naar een vuilnisbelt. (bron: Milieu Centraal)

Slimme containers voor restafval

Presstation Pro

Ondergrondse perscontainer

Grootste capaciteit

Duurzame innovaties voor afvalinzameling

Sidcon milieutechniek is marktleider op het gebied van ondergrondse perscontainers voor plastic-, rest- en bedrijfsafval. Het doel is om afval zo efficiënt mogelijk in te zamelen om het later weer te kunnen recyclen en bij te dragen en CO2 reductie. Dankzij onze gepatenteerde techniek kan het afval tot een minimaal volume gecomprimeerd worden. Op deze manier probeert Sidcon bij te dragen aan een duurzame en circulaire economie en gemeenten te helpen bij het behalen van de afvaldoelstellingen. Tevens is het bedrijf steeds bezig om zich verder te ontwikkelen in duurzame en innovatieve afvaloplossingen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe inzamelmiddelen die het gescheiden inzamelen van afval bij hoogbouw mogelijk maken, de Presstation Compact en de Freshstation Organic. Elke ondergrondse perscontainer van Sidcon verzamelt tevens slimme data. Data die ons veel leert over afvalinzameling en inzicht biedt in ontwikkelingen en prestaties per afvalfractie of gemeente. Feiten en cijfers die gebruikt kunnen worden om inzamelstromen continu verder te optimaliseren. Het innovatieve en gepatenteerde product is de afgelopen jaren bij meer dan 95 gemeenten in Nederland geplaatst.