Sidcon en duurzaamheid

Sidcon is ervan overtuigd dat afvalinzameling zoveel beter kan, op een duurzame manier. Een goede afvalinzameling heeft positieve effecten op het milieu. De producten die Sidcon op de markt heeft gebracht en nog op de markt gaat brengen, zijn erop gericht om het milieu minder te belasten. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de markt voor huishoudelijk afval. Het is voor ons vanzelfsprekend dat Sidcon ISO 14001 gecertificeerd is.

 

Hoe duurzaam zijn onze producten?

De Presstation Pro en Bin zorgen ervoor dat het aantal transport bewegingen, dat benodigd is om afval in te zamelen, sterk teruggebracht wordt. Met als grote voordeel minder uitstoot van schadelijk stoffen zoals Co2 en fijnstof. Bekijk hier een voorbeeld van een perscontainer die na 11 jaar vervangen is en de toepassing van hergebruik en recycling.

De Presstation Compact is ontwikkeld om plastic verpakkingsafval in te kunnen zamelen bij hoogbouw. Door de hoge servicegraad levert dit grotere hoeveelheden materiaal op dat kwalitatief hoogwaardig gerecycled kan worden.

De Freshstation Organic is een ideaal inzamel middel voor organisch keukenafval in een hoogbouw omgeving. Ook hier met als resultaat meer kwalitatief afval dat hoogwaardig verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld compost.

Alle producten die hierboven benoemd zijn dragen bij aan de Europese doelstellingen om meer afval te scheiden en hoogwaardig te recyclen.

Sidcon duurzaamheid persstation pro

 

CO2-uitstoot van Sidcon

Om de duurzaamheid van Sidcon zelf in kaart te brengen, hebben wij eind 2019 een ketenanalyse uitgevoerd om de Co2 uitstoot van Sidcon in beeld te brengen. Door eenvoudige aanpassingen door te voeren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van windenergie voor het bedrijfspand, is de C02 uitstoot van het bedrijf zeer laag. De grootste belasting komt via de toelevering van de stalen onderdelen die verwerkt worden in de producten van Sidcon. Momenteel werkt Sidcon aan de certificering voor de CO2 ladder en dan naar het hoogste niveau (5). De gehele keten wordt daarbij onder de loep genomen en er zal constant aan verbeteringen gewerkt worden.

  • Duurzaamheid

    Hergebruik en recycling van een perscontainer die vervangen is.

In het centrum van Deventer is een van de eerst geleverde ondergrondse onderlossende perscontainers in 2019 met pensioen gegaan. Na 11 jaar trouwe dienst waarin de Presstation Pro 686.400 kg restafval verwerkt heeft.

Aan het einde van de levenscyclus van de producten wil Sidcon zo min mogelijk milieubelasting veroorzaken. Samen met Circulus-Berkel is daarom destijds besloten om de oude perscontainers eerst terug te nemen, voordat er een nieuwe geplaatst werd. Op deze manier kon Sidcon de onderdelen nauwkeurig bekijken en beoordelen. De onderdelen die nog goed zijn kunnen weer voor nieuwe perscontainers ingezet worden in overleg met de klant

 

Meer informatie?

Neem contact op, of laat hieronder een bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.