“Rond de millenniumwisseling voerden wij de gewone ondergrondse container in. “Dat was al een hele verbetering, want we wilden af van de zakken op straat.” Maar de ondergrondse perscontainer bleek nog weer een belangrijke stap vooruit. “Door het persmechanisme krijg je een veel grotere capaciteit. Dat is vooral heel prettig in de binnensteden, waar vanwege bekabeling en dergelijke vaak maar plaats is voor één container.”

Frans van Strijp-Directeur Cure Afvalbeheer

“Door de afstand naar de GFE-verzamelcontainer te verkleinen kost het bewoners minder energie om het GFE-afval weg te brengen. Wanneer de GFE verzamelcontainer dichterbij wordt geplaatst dan de restafvalcontainer zal dit effect nog sterker zijn”

Bron: Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw Meer bronscheiding van GFE in steden door gedragsverandering; Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval; Mei 2020

“Het ophalen en scheiden van PMD in hoogbouw sluit niet aan op onze logistiek omdat wij PMD met kliko’s inzamelen. Als wij ook PMD vanuit de hoogbouw willen verzamelen in een bovengrondse of ondergrondse container moeten wij nu voor relatief weinig containers een speciale, inefficiënte route rijden.”

Afvalinzameling kan echt slimmer en duurzamer

Sidcon ontwikkelt en levert efficiënte en duurzame oplossingen voor afvalinzameling. Dat is onze specialiteit en daar komen wij ons bed voor uit. Ja, wij denken dat inzameling slimmer, voordeliger en beter kan. Hierin komen wij het milieu, de openbare ruimte, gemeenten, afvalverwerkers en bewoners dagelijks tegemoet. Op basis van actuele data werken wij continue aan de ontwikkeling en verbetering van onze containers. Zo zorgt de door ons toegepaste perstechniek in ondergrondse perscontainers voor PMD-, OPK-, en restafval voor het maximaal comprimeren van afval zonder dat het zijn waarde verliest. Wij zien graag dat onze oplossingen positief bijdragen aan een duurzame en circulaire economie. En tevens ondersteunen wij gemeenten met het behalen van hun specifieke afvaldoelstellingen. Dat doen wij altijd in nauw overleg. Aan een langdurige samenwerking is ons veel gelegen. Zowel in Nederland als in het buitenland. In Nederland bedienen wij inmiddels meer dan 100 gemeenten.

Een samenwerking met Sidcon betekent:

  • Gegarandeerd van de meest efficiënte inzamelingsoplossing
  • Een langdurige samenwerking met gedegen advies en onderhoudsgarantie
  • Beschikbaarheid over actuele data om afvalstromen te optimaliseren
  • Geen omkijken naar onderhoud door koppeling aan professionele serviceorganisatie
  • Continue werken met vernieuwende inzichten, technieken en producten
  • Zorgen voor de toekomst: wij zijn een érkend leerbedrijf’ voor technisch vakmanschap
  • Een transparante en milieuvriendelijke partner die ISO 9001 en 14001 is gecertificeerd en het label ‘klimaatneutrale organisatie’ mag voeren.

“De kwaliteit van de perscontainers steekt met kop en schouders boven die van andere leveranciers uit”, zegt van Strijp stellig. “We hebben nagenoeg geen storingen, het is een goed doordacht product. ”Ook over het bedrijf zelf is van Strijp zeer te spreken. “De mensen van Sidcon zijn kundig en denken graag mee.”

Frans van Strijp-Directeur Cure Afvalbeheer