Sidcon, een innovatief duurzaam bedrijf

Het doel van Sidcon is het reduceren van CO2 uitstoot en het bevorderen van afval scheiden. Dit willen wij bereiken door inzamel methoden slimmer en efficiënter te maken. Voorbeelden hiervan zijn de ondergrondse perscontainer en de FRESHSTATION organic. Naast het op de markt brengen van innovatieve inzamel methoden willen wij onze carbon footprint zo ver mogelijk terugbrengen. In 2022 is de nulmeting afgerond en zijn de eerste reductie plannen opgesteld. Dit met het ultieme doel om een positieve impact te hebben op de volledige keten.

Reduceren van productie CO2

Sinds 2015 is Sidcon bewust bezig om het vrijkomen van CO2 tijdens de productie zoveel mogelijk te beperken. In 2021 is de stap gemaakt om dit ook meetbaar en controleerbaar te maken en zijn wij aangesloten bij een erkend duurzaamheidsinstrument van de SKAO: www.co2-prestatieladder.nl. Aan de hand van dit instrument is de CO² productie van onze volledige keten in kaart gebracht en gecontroleerd. De eerste stappen naar het reduceren zijn gezet, hiermee is het de hoogst haalbare trede bereikt, niveau vijf. Het uiteindelijke doel is onze producten en diensten zo milieuvriendelijk mogelijk te produceren.

Het volledige rapport is inzichtelijk op deze pagina.

De ondergrondse perscontainer

De Presstation Pro en de Presstation Bin comprimeren beiden het afval. Hierdoor past er meer in minder vierkante meters. De verdichtingsfactor is 6keer voor papier/ karton en restafval en tot wel 10keer voor plastic/ verpakkingen.

Hierdoor heb je minder containers nodig waardoor er minder CO2 wordt geproduceerd.

En wordt er minder vaak geledigd waardoor er minder CO2 + fijnstof in de stad vrijkomt.

 

 

Meer Groente- Fruit- en Etensresten (GFE) inzamelen

Gemiddeld bestaat 30% van het Nederlandse restafval nog uit etensresten. Deze fractie vervuilt het restafval en gaat uiteindelijk de verbrandingsoven in. Zonde! De FRESHSTATION organic maakt het mogelijk om GFE (Groente-, Fruit- en Etensresten) in te zamelen zonder nadelen. De FRESHSTATION organic heeft een actieve koeling waardoor het apparaat inpandig kan. Het verkorten van de afstand van inzamelmiddel en voordeur zorgt ervoor dat meer en beter gescheiden wordt. Hierdoor is de ingezamelde hoeveelheid GFE hoger, en beter van kwaliteit. Dit voorkomt het onnodig verspillen van belangrijke voedingsmiddelen en maakt de economie écht circulair.

FRESHSTATION organic in Den Haag
Presstation compact PMD inpandig

De Presstation compact voor PMD inzameling

De Presstation Compact is een laagdrempelige oplossing voor de afvalinzameling van plastic in appartementencomplexen. Het compacte design is geschikt om inpandig neer te zetten. Dit stimuleert om afval te scheiden en zorgt voor een hogere participatie. Het persmechanisme zorgt ervoor dat er meer ingezameld kan worden. Hierdoor zijn meerdere of grotere containers overbodig.