Het onderhoud van de ondergrondse perscontainer

Het doel van het service team is een ondergrondse perscontainer met zo min mogelijk storing tegen acceptabele kosten. Dit is een lastig evenwicht waar wij dagelijks met 8 man aan werken. Vier voertuigen rijden iedere dag door Nederland om gepland onderhoud uit te voeren en storingen te verhelpen. Dit wordt zo flexibel mogelijk ingepland, een storing gaat voor op een onderhoud. In het begin van de dag worden er een onderhoudswerkzaamheden gepland in verschillende delen van het land. Op die manier zijn wij altijd in de buurt om in te springen bij een storing. Op die manier kunnen wij storingen snel verhelpen zonder veel extra km’s.

Installatie

De installatie van de ondergrondse perscontainers, zowel in het buitenland als in Nederland, worden altijd door Sidcon zelf uitgevoerd. Sidcon wil ontzorgen daarom wordt bij voorbereiding en installatie het voortouw genomen. Sidcon verzorgt de stroomaanvraag, stroomkast en de installatie van de ondergrondse perscontainer. Het graven van het gat en het straatwerk wordt vaak lokaal geregeld. Op deze manier leveren wij kwaliteit en een hoog service niveau.

Online portal

De online portal geeft klanten en Sidcon inzicht in de status en de vulgraad van de ondergrondse perscontainer. Met de status kan ingezien worden of er storingen zijn en zo ja welke onderdelen er niet goed functioneren. Hieruit is vaak af te leiden of de container operationeel is of niet en of er direct tot actie overgegaan moet worden.

De real-time gegevens over de de vulgraad geeft inzicht in het gebruik van de ondergrondse perscontainer. Op basis van deze gegevens kan de ledigingsfrequentie worden geoptimaliseerd of zelfs dynamisch worden ingezameld. Een directe koppeling van de vulgraad en het inverzamelmanagement? software? is mogelijk.

Onderhoud

Afhankelijk van het gebruik van de ondergrondse perscontainer wordt er 1-2 keer per jaar onderhoud uitgevoerd. Tijdens het onderhoud worden alle functies gecontroleerd, onderdelen schoon gemaakt en gesmeerd, geplande reparaties uitgevoerd en waar nodig kritische onderdelen preventief vervangen. Hiermee zorgen we ervoor dat de ondergrondse perscontainer zo veel mogelijk storingsvrij zijn. Dat dit lukt is terug te zien in onze storingsmeldingen. Gemiddeld heeft een ondergrondse perscontainer 1 keer per jaar een storing wat kan variëren van een kapot lampje tot een kapotte motor.

Storingen

De online portal is een waardevol instrument om verklemmingen en storingen tijdig te signaleren en soms zelfs voor te zijn. In de online portal zijn bepaalde parameters van de ondergrondse perscontainer inzichtelijk. Door deze communicatie is bijvoorbeeld te zien of er een verklemming is, door op afstand de schroef te laten kunnen veel verklemmingen worden opgelost. Mocht dit niet lukken wordt er contact opgenomen met de klant. Bij storingen is goed te zien of de ondergrondse perscontainer nog operationeel is. Door de spreiding van service monteurs door Nederland is er altijd een monteur in de buurt.