De ideale locatie voor een ondergrondse perscontainer

In de juiste situatie levert de Sidcon perscontainer veel toegevoegde waarde. Door de hoge capaciteit bespaar je snel op kosten, is er minder ruimte nodig waarddoor de buitenruimte minder wordt belast. Daarnaast hoef je minder vaak te ledigen waardoor er minder verkeer is en is er minder materieel nodig is. Maar wat is nu de juiste situatie voor een ondergrondse perscontainer. In onderstaande voorbeelden laten we zien waar de perscontainer het beste tot zijn recht komt.

Stadscentrum

In stadscentra wordt veel afval geproduceerd en wordt er om elke vierkante meter gevochten. Een ondergrondse (pers)container neemt ongeveer 4 vierkante meter aan ruimte in beslag. De ondergrondse perscontainer vervangt 4 tot 6 reguliere ondergrondse containers. Waardoor met een ondergrondse perscontainer dus veel ruimte kan worden bespaard. In veel (oude) binnensteden liggen bovendien veel ondergrondse kabels en leidingen, wat het plaatsen van meerdere ondergrondse betonputten complex maakt. Ook dan is een ondergrondse perscontainer een uitkomst. Lees hier hoe de gemeente Utrecht de ondergrondse perscontainer inzet.

Hoogbouw en gestapelde bouw

Hoogbouwlocaties en gestapelde bouw vragen om afvalinzamelingsoplossingen met een hoge capaciteit. Tegelijkertijd is er vaak ruimtegebrek waardoor het lastig en duur is om meerdere reguliere ondergrondse containers te plaatsen. Het werken met 1100-liter-containers of -zakken geeft een rommelig straatbeeld. Ondergrondse perscontainer hebben een grotere capaciteit en nemen daardoor minder buitenruimte in beslag, en bij meer dan 100 aansluitingen zijn ze ook kostenefficënter. In (oude) wijken met veel stapelbouw is ook het terugdringen van de legingsfrequentie een extra reden om voor een ondergrondse perscontainer te kiezen. In deze gebieden zijn de straten vaak smal en moeilijk te bereiken; minder ritten betekent minder verkeersdruk en meer verkeersveiligheid. Lees hier hoe Cure Afvalbeheer de ondergrondse perscontainer inzet bij hoogbouw.

Centrale inzamellocaties van OPK en PMD

Wanneer gemeenten kiezen voor het (deels) centraal inzamelen van OPK (Oud Paper en Karton) en PMD (Plastic Metaal en Drankverpakkingen), wordt vaak een hoge capaciteit gevraagd op de inzamellocaties. Meerdere boven- of ondergrondse containers nemen veel ruimte in beslag en ontsieren het straatbeeld. Een ondergrondse perscontainer heeft een hogere capaciteit en neemt minder dan 4 vierkante meter in beslag. Door de hogere capaciteit is de container minder snel vol en wordt de kans verlaagd dat er afval naast de container wordt geplaatst. Dit leidt tot een fraaier en schoner straatbeeld en een succesvollere inzameling. Bovendien hebben alle ondergrondse perscontainers van Sidcon een vulgraad-meetsysteem. Zo kan eenvoudig worden bepaald wanneer de containers geleegd moeten worden en kunnen routes worden geoptimaliseerd.

ondergrondse perscontainer restafval
Project Valkenstede Sidcon

Bedrijven en verzorgingstehuizen

De Presstation Pro en Presstation Bin zijn beide goede opties voor verzorgingstehuizen en andere bedrijfslocaties waar veel afval wordt aangeboden. Het meest efficiënt is om één centraal inzamelpunt te creëren, zodat niet iedere partij een eigen container en soms zelfs eigen afvalinzamelaar heeft. Het grote voordeel van de Presstation Bin is de kiepfunctie voor rolcontainers. Met dit inzamelmiddel kan iedere onderneming of bedrijfsafdeling over een eigen rolcontainer van 240 liter beschikken. Wanneer de rolcontainer vol is kan deze eenvoudig geleegd worden op een centraal punt met de Presstation Pro. Lees hier hoe de gemeente Steenwijkerland de rolcontainer uit het straatbeeld heeft gehaald.

Afgelegen locaties

Niet alleen de frequentie waarmee containers geleegd moeten worden is bepalend voor de eigendomskosten, ook de afstand die inzamelvoertuigen moeten afleggen draagt bij aan deze kosten. Daarom is het voor afgelegen locaties, zoals kleine dorpen en gehuchten op het platteland en vakantieparken interessant om het plaatsen van een ondergrondse perscontainer van Sidcon te overwegen. Lees hier het verhaal van camping de Meerpaal.