Wat is de ideale locatie voor een ondergrondse perscontainer?

In de juiste situatie levert de Sidcon perscontainer veel toegevoegde waarde. Door de hoge capaciteit bespaar je snel op kosten, is er minder ruimte nodig waarddoor de buitenruimte minder wordt belast. Daarnaast hoef je minder vaak te ledigen waardoor er minder verkeer is en is er minder materieel nodig is. Maar wat is nu de juiste situatie voor een ondergrondse perscontainer. In onderstaande voorbeelden laten we zien waar de perscontainer het beste tot zijn recht komt.

Stadscentrum

In het stadscentrum is er een gevecht om de vierkante meter. Een extra boom, parkeerplaats of een speeltoestel. Een ondergrondse container heeft al gauw 4m2 nodig. Onder de grond is er ook niet altijd plaats vanwege kabels en riolering. Daarnaast zorgt een hogere capaciteit dat het aantal ledigingen wordt verminderd wat zorgt voor meer veiligheid en minder uitstoot van fijnstof en CO2. Een ondergrondse perscontainer is dus ideaal voor een stadscentrum doordat het 6-10 regulieren ondergrondse containers vervangt. Dat bespaart 20-36m2 of 5-9 ledigingen.

Hoogbouw

Bij hoogbouw locaties en gestapelde bouw is er een hoge afvalinzamelings capaciteit nodig. Echter is het niet wenselijk om meerdere regulieren ondergrondse containers op een rij neer te zetten. Het werken met zakken of 1100 liter containers is niet mogelijk. De ondergrondse perscontainer is dan een uitkomst. Op een kleine oppervlak kan er veel capaciteit kwijt.

Wijken en gestapelde bouw

In wijken rondom het centrum kunnen straten smal zijn met meerdere woonlagen wat veel afval oplevert. De straten zijn lastig te bereiken en er is weinig ruimte. De ondergrondse perscontainer is een uitkomst om het aantal ledigen te drukken zonder veel ondergrondse containers naast elkaar te zetten.

ondergrondse perscontainer restafval

Drukke/ smalle straten

Het verminderen van het aantal ledigingen kan een sterke drijfveer zijn bij drukke smalle straten of doorgangswegen. Wanneer je 1 keer in de 2 weken een perscontainer moet ledigen of 3x per week 2 reguliere containers maakt een aanzienlijk verschil.  Door meer capaciteit is er minder transport waardoor wij minder vaak door straten hoeven te rijden, met alle risico’s van dien