Frankrijk, Denemarken en Noorwegen

Sidcon ook actief in Frankrijk, Denemarken en Noorwegen

Sidcon groeit in Nederland. Maar ook internationaal ontdekken steden onze ondergrondse perscontainers. In Cannes, Kopenhagen en het Noorse Bergen kom je inmiddels meerdere Sidcon perscontainers tegen op straat. De betreffende “Smart Cities” hechten ieder veel waarde aan een moderne, efficiënte en duurzame manier van afval inzamelen. Dat hebben ze allemaal gemeen. De achterliggende gedachte is voor iedere gemeente echter anders.

Cannes: van zes keer per dag naar twee keer per week

Het Franse mediterrane Cannes wordt in de zomer overspoeld met toeristen en bezoekers. Dat zorgt automatisch voor veel afval. In het hoogseizoen reden afvalwagens voorheen zes keer per dag door de drukke Rue Félix Faure om hier alle rolcontainers te legen. Met de komst van onze perscontainers bracht de gemeente dit aantal terug tot slechts twee keer per week. In de Rue Félix Faure, de welbekende filmboulevard, staan nu vier Presstations Pro die tot wel tien keer meer afval kwijt kunnen. Twee voor restafval en twee voor PMD. Voor de gemeente betekent dit een enorme kostenbesparing op transport en zorgt het voor beduidend minder overlast in een straat vol gezellige restaurants. De plaatsing, die samen met Vconsyst France tot stand is gekomen, gaf Cannes hiermee de Franse primeur. Een mooie reden voor de enthousiaste Franse burgemeester David Lisnard om de eerste perscontainer ook feestelijk en officieel in gebruik te nemen

Bergen: kostenbesparing door minder ledigingen

In Noorwegen is het een stuk minder druk, maar zorgen juist lange rijafstanden bij afvalinzameling voor hoge inzamelkosten. Gemeente Bergen koos om die reden in 2018 voor de Presstation Pro. Het grote voordeel van de tienvoudige afvalcapaciteit van ondergrondse perscontainers zorgt voor minder ledigingen. En dus hoeven Noorse afval-inzameldiensten minder vaak lang te rijden. Minder rijden scheelt vanzelfsprekend aanzienlijk in de kosten, is efficiënter en met minder CO2 uitstoot ook een stuk duurzamer. In Bergen is BIR AS verantwoordelijk voor de afvalinzameling van 360.000 inwoners. Dat doet zij naast Bergen ook voor acht andere gemeenten. Sidcon heeft de perscontainers voor restafval en verpakkingsafval in samenwerking met de Noorse firma Stromberg geleverd en geïnstalleerd. Door gebruik van hetzelfde Metro design van de inwerpzuilen is een mooi uniform straatbeeld ontstaan

Kopenhagen: laagdrempelig afval deponeren

In Kopenhagen werd de ondergrondse Presstation Pro voor restafval aangeschaft door woningbouwcoöperatie FSB. Bewoners van de omringende appartementen kunnen sinds de plaatsing hier op eenvoudige wijze hun afval deponeren. De gemeente Kopenhagen leegt de container eens per week. Deze zit dan gemiddeld voor tachtig procent vol. Zonder inwendig persmechanisme zou de coöperatie zeker vier containers nodig hebben óf veel vaker moeten legen. Nu wordt het afval automatisch samengeperst zodra er voldoende inhoud wordt gedetecteerd. Als gemeente kun je dus zo naar aanzienlijk minder containers toe.

Smart Cities

Daar waar veel andere landen nog in de kennismakingsfase zitten, is Sidcon in Nederland al langer aan een opmars bezig. Steden als Amsterdam en Utrecht hebben al honderden ondergrondse perscontainers in hun openbare ruimte staan. “De ondergrondse verzamelcontainer voor huishoudelijk afval is echt een typisch Nederlands product. Het idee is simpel: een fraai inworpzuiltje boven de grond, de container zelf onzichtbaar weggewerkt onder het trottoir. Je vindt ze in Nederland overal in het straatbeeld. Maar de variant met een persmechanisme is vrij nieuw,” geeft directeur Reinier Siderius aan. Ondergrondse Sidcon perscontainers passen in het principe van Smart Cities. Met hun slimme technologie kunnen ze de leefbaarheid in een stad verbeteren. Zo meten sensoren automatisch de vulgraad van de container, de piektijden en het aantal inworpen. Alle data zijn op afstand uit te lezen. In combinatie met een route-optimalisatiesysteem kan de container efficiënt geleegd worden. Dat voorkomt overbodige ritten of bijplaatsingen, omdat de container te vol zit. Het straatbeeld blijft schoon en verzorgd. De inworpzuilen zijn daarnaast esthetisch vormgegeven en kunnen qua kleur en logo aangepast worden aan het bestaande stadsmeubilair. De container zelf zit onzichtbaar onder de grond en is onder meer beveiligd met een automatisch valluik, voor tijdens het legen. Bijzonder aan de Presstation Pro is dat hij onderlossend is. Dat betekent dat de container direct boven het inzamelvoertuig geleegd kan worden en veel afval in één transportbeweging meegaat. De onderlossende perscontainer is een eigen vinding van Sidcon, beschermd met een patent.