Amsterdam Centrum

Plastic- en drankenkartons worden efficiënt ingezameld

In Amsterdam Centrum zijn in september 2016 de eerste ondergrondse perscontainers van Sidcon geplaatst.

Op de Elandsgracht in Amsterdam centrum is de 1e ondergrondse perscontainer voor PMD geplaatst. De herinrichting van de Elandsgracht is net voltooid en de ondergrondse perscontainer zorgt ervoor dat het gescheiden inzamelen van PMD in de Jordaan efficiënt en netjes kan verlopen.

 

In het Uitvoeringsplan Afval van juni 2016 heeft de gemeente Amsterdam uitleg gegeven hoe het afvalscheidingspercentage omhoog kan om daardoor meer grondstoffen terug te winnen voor hergebruik, recycling en andere nuttige toepassingen.

PMD is een afval soort die veel opslagcapaciteit vraagt. Door de Sidcon perscontainers in te zetten bespaart de gemeente op deze capaciteit, aangezien één perscontainer gelijk staat aan het volume van 10 normale ondergrondse containers.

Ondergrondse containers amsterdam

Doordat de perscontainers veel minder vaak vol zitten is er een geringere kans op bijplaatsing van afval. Met als gevolg een schonere stad. De perscontainers zijn uitgerust met een volmeld systeem waardoor er direct geanticipeerd kan worden om te legen.

Deel dit bericht op: