Gemeente Cannes

Cannes hoeft afval minder vaak op te halen dankzij ondergrondse perscontainers

In 2022 nam de Zuid-Franse stad Cannes zestien nieuwe ondergrondse perscontainers voor restafval en plastic verpakkingen in gebruik. “De ondergrondse perscontainers maken onze stad schoner en veiliger en verminderen tegelijkertijd de ophaalfrequenties”, zegt Florian Vincent, directeur van de afvalinzameling van Cannes. “In 2020 werden onze eerste vier ondergrondse perscontainers geïnstalleerd langs de belangrijkste boulevard van Cannes”, vervolgt hij. “Destijds gebruikten we grote aantallen bovengrondse bakken voor de inzameling van verpakkingen en restafval. De capaciteit was echter beperkt, waardoor we de bakken soms wel zeven keer per dag moesten legen. Op een drukke boulevard vol toeristen wil je dit niet. Bovendien gaven de bovengrondse bakken een rommelig straatbeeld.  Daarom zochten we naar oplossingen voor afvalinzameling die ons naast een schonere uitstraling ook grotere capaciteit bood.

Een bewezen techniek

“Uiteindelijk leidde onze zoektocht ons naar Vconsyst France, de distributeur van Sidcon in Frankijk. Sidcon maakt gebruik van een verdichtingsmechanisme dat zorgt voor een extreem hoge capaciteit. In vergelijking met een gewone ondergrondse container kan hij tot tien keer zoveel afval meenemen. We waren blij om te horen dat deze verdichters al op grote schaal in Nederland werden gebruikt, wat aantoont dat dit een beproefde en vertrouwde technologie is.

De eerste ondergrondse perscontainer in 2014 geïnstalleerd

“In 2020 hebben we de eerste vier ondergrondse perscontainers langs de boulevard geïnstalleerd. We gingen van grote aantallen rolcontainers naar slechts vier ondergrondse perscontainers voor verpakkingen en restafval. De afvalinzameling daalde van zeven keer per dag naar slechts één keer per twee weken. Dat was een enorme daling en betekende minder kosten en minder verkeersbewegingen.”

“De ondergrondse perscontainers dragen bij aan een schonere stad en hebben ook de bijplaatsing sterk verminderd. Dat er minder afval naast de containers wordt neergezet, merken de inwoners en de vuilophaaldienst. Bovendien hebben we de kosten en het ruimtebeslag van de afvalinzameling aanzienlijk kunnen beperken. De ondergrondse perscontainer heeft een klein oppervlak (1,45 x 1,45 m), terwijl een bovengrondse container tot vier vierkante meter ruimte in beslag kan nemen! De grotere capaciteit, het kleinere vloeroppervlak en het stille persmechanisme zijn belangrijke voordelen van het systeem. Na onze positieve ervaring met deze ondergrondse perscontainers hebben we er nog twaalf geïnstalleerd op verschillende locaties in de stad.

Iedereen wil kosten besparen op afvalinzameling en zijn stad aantrekkelijker en schoner maken

“De ondergrondse perscontainer is uitgerust met sensoren die de vulniveaus aangeven: deze informatie wordt gebruikt om de routes te optimaliseren en stelt mij, als manager, in staat om gegevensanalyses uit te voeren. We zien bijvoorbeeld hoeveel afval er wordt ingezameld, wat de maandelijkse schommelingen zijn en hoe de containers gebruikt worden. Deze gegevens helpen om de afvalinzameling nog verder te verbeteren.

“Ik weet zeker dat Cannes het gebruik van de ondergrondse perscontainers in de toekomst zal uitbreiden. De grotere capaciteit levert ons grote besparingen op in de inzamelingskosten en een kleinere CO2-voetafdruk draagt bij aan een schoner aanzicht van de stad. Het zou mooi zijn als de ondergrondse perscontainers van Sidcon ook in andere Franse steden geplaatst kunnen worden. Iedereen wil kosten besparen op afvalinzameling en zijn stad aantrekkelijker en schoner maken. De ondergrondse perscontainer van Sidcon biedt beide voordelen.”

ondergrondse afvalcontainer Cannes