Over Sidcon

Gelukkig is de infrastructuur voor afvalinzameling in Europa goed geregeld. Maar kan het nog beter? Nog efficiënter en duurzamer? Ja, daar geloven wij heilig in en daar werken wij dagelijks aan. Wij zijn zowel uitvinder, fabrikant als leverancier van slimme oplossingen voor afvalinzameling.

“Sidcon is een betrouwbare partner die samen met ons aan innovatieve en duurzame afval oplossingen werkt. Ook na de plaatsing van de perscontainers blijven zij ons adviseren en komen met gerichte oplossingen.”

Samenwerken

Niet alleen willen wij met onze producten bijdragen aan een duurzame en circulaire economie, ook ondersteunen wij gemeenten met het behalen van hun specifieke afvaldoelstellingen. En dat doen wij altijd in nauw overleg. Voor ons is de samenwerking met gemeentes belangrijk. Voorafgaand aan de projecten, tijdens en vlak na de plaatsing en we doen het onderhoud in de jaren na de plaatsing. Wij zijn een toegankelijke en betrokken partner en mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn met een afvalcontainer dan krijgen wij een seintje en ondernemen wij meteen actie. Zo werken we samen om uw afvaldoelstellingen te halen. Aan een langdurige samenwerking is ons veel gelegen. Of dat nu voor een gemeente in Nederland of in het buitenland is.

Social return

Bij de uitvoering van de activiteiten van Sidcon wil Sidcon zich zoveel mogelijk van zijn sociale kant laten zien. Dat betekent onder meer dat we bij onze werkzaamheden de samenwerking gezocht wordt met personen die door omstandigheden moeite hebben om in het arbeidsproces te komen. Sinds eind 2020 zijn diverse personen betrokken bij de Sidcon activiteiten om weer terug te komen in het arbeidsproces.

Daarnaast werkt Sidcon samen met sociale partners die bij onze klanten service- en onderhoudswerkzaamheden verrichten. Daarbij wordt scholing en training verzorgd. Het einddoel is dat men weer deel kan nemen aan het arbeidsproces.

Sidcon heeft zijn Kernwaarden opgesteld en zorgt ervoor dat dit actief binnen het bedrijf uitgedragen wordt. Doel is dat de medewerkers weten waar Sidcon voor staat en wat we van elkaar kunnen verwachten.

Het belang van opleidingen is een speerpunt. Dit is voor Sidcon van belang maar ook voor de ontwikkeling van de medewerkers in het algemeen. Het is een van de onderwerpen die tijdens de voortgangsgesprekken aan de orde komen en via een opleidingsplan gemonitord worden.

Actuele data: bron voor innovatie

Alles wat wij ontwikkelen gebeurt op basis van actueel verzamelde data, feiten en inzichten. Deze komen van gebruikers, van gemeenten, maar ook elke perscontainer verstrekt zelf gegevens. Een continue bron van kennis en inspiratie voor ons productontwikkelingsteam dat dagelijks werkt aan verbetering van alle inzamelstromen. Inmiddels zijn wij in de afvalbranche niet meer weg te denken als leverancier van perscontainers voor plastic, rest- en bedrijfsafval. Ondergrondse perscontainers zorgen voor een minimaal volume door gebruik te maken van een slim persmechanisme. Dat leidt tot minder containers, minder kosten en minder transportbewegingen. Maar ook voor hoogbouw appartementencomplexen bieden wij innovatieve oplossingen voor afvalscheiding zoals de Presstation Compact en de Freshstation Organic.

Wij zijn een ‘Klimaat Neutrale Organisatie’

Het milieu is ons lief. Daarom willen wij als bedrijf onze impact erop zo klein mogelijk houden. Gevolg is dat wij kritisch zijn gaan kijken naar het reduceren van onze CO2 uitstoot. En dat is gelukt! In 2018 zijn wij door Climate Neutral Group positief beoordeel en voldoen aan alle criteria om het label ‘Klimaat Neutrale Organisatie’ te mogen voeren.

ISO gecertificeerd

Afspraak is afspraak. Daar staan wij voor. Om de kwaliteit te waarborgen en continu te verbetern zijn wij ISO 9001 gecertificeerd. En via het ISO 14001 certificaat laten wij zien dat wij verantwoordelijk omgaan met het milieu. Zo maken wij overal gebruik van groene stroom en zetten wij in op hergebruik of reparatie van defecte containers.

Erkend Leerbedrijf

De technische jeugd heeft de toekomst. Daarom geven wij onze vakkennis en passie graag door. Wij zijn een Erkend Leerbedrijf voor het technisch vakmanschap en bieden daarom diverse stageplaatsen aan. Geïnteresseerd?

Laat het ons weten en bekijk de mogelijkheden.

Rolf Schuurman,
 medewerker Projectbureau van de afdeling Infra & Wijkbeheer in Nijkerk over de samenwerking:

“Los van het feit dat het systeem perfect functioneert, bevalt de samenwerking met Sidcon ons bijzonder goed. Er zijn nauwelijks storingen, maar wanneer zich toch een probleem voordoet, kunnen we direct bij hen terecht. Het serviceniveau is bijzonder hoog en er zijn korte lijntjes. Mede daardoor is de overstap naar het nieuwe inzamelsysteem uiteindelijk geslaagd.”

Ralph Veelenturf, 
beheerder inzameling en reiniging, gemeente Leiden over de samenwerking en de kwaliteit:

“Het systeem is robuust en ook de service is uitstekend. Wanneer we ons melden, staat er binnen het uur een monteur op de stoep. Kortom: een uitstekende ontwikkeling!”

Sidcon werkt inmiddels samen met meer dan 100 Nederlandse gemeentes