Freshstation Organic

VOOR EFFICIËNTE SCHEIDING GFE-AFVAL IN APPARTEMENTENCOMPLEXEN


Geen nare geuren en insecten

De Freshstation Organic is als afvalcontainer speciaal ontwikkeld om afval van groenten, fruit en etensresten (GFE) efficiënt, geurloos en netjes te kunnen verwerken. De container is voorzien van een metalen geïsoleerde cocon met koeling en ozongenerator. Dat voorkomt en bestrijdt nare geuren en een veelheid aan insecten.

Duurzaamheid dankzij kwaliteit

Ervaring leert dat gemeenten met veel hoogbouw gemiddeld meer restafval hebben en minder afvalscheiding kennen. En dat is zonde, aangezien kwalitatief recyclen kan leiden tot het behouden van meer grondstoffen. De Sidcon afvalcontainer voor GFE-afval staat idealiter in of bij een appartementencomplex.

Met als doel dat bewoners eenvoudig hun organisch keukenafval kunnen wegbrengen. Dit draagt het bij aan een duurzamere afvalverwerking. Voordeel van de Sidcon Freshstation Organic is dat deze past in bestaande afvalinzamelingsstructuur. Het kent een 230 V stroomaansluiting (uit het gebouw).

Voorafgaand aan de definitieve Freshstation Organic: pilot in gemeente Renkum

In aanloop naar de definitieve ontwikkeling van de Freshstation Organic hebben we samen met gemeente Renkum bij drie appartementencomplexen het gebruik van de Freshstation Organic getest. Doel van de gemeente was om een kwaliteitsslag te maken op het gebied van gescheiden GFE-afvalinzameling. Om weer een stap te zetten richting een duurzamere samenleving. De GFE-container stond in ieder complex binnen om het de bewoners makkelijk te maken gescheiden afval weg te brengen. Met overwegend positieve reacties en slechts enkele verbeterpunten noemen wij de pilot geslaagd. En alle verbeterpunten zijn vanzelfsprekend door ons verwerkt.

“Het verkleinen van de afstand tot het inzamelpunt van GFE afval maakt het gewenste gedrag makkelijker. Je verhoogt hiermee de gelegenheid om afval te scheiden. Mensen hebben een natuurlijke behoefte aan energiebehoud. Voor zaken die ze niet zo belangrijk vinden (zoals het scheiden van afval), doen ze het liefst zo min mogelijk moeite.”

Bron: Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw Meer bronscheiding van GFE in steden door gedragsverandering; Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval; Mei 2020

Voordelen van een FreshStation

Infrastructuur

  • Kan binnen en buiten in appartementencomplexen geplaatst worden
  • Minicontainer, standaard opname
  • Past in bestaande afvalinzamelingsstructuur
  • Uitgerust met voorzieningen ter vermijding van stank en insecten

Gebruik

  • Nette, schone uitstaling, nodigt uit tot het scheiden van afval
  • Realtime volmedingsysteem
  • 230V stroomaansluiting (uit het gebouw)
  • Vaste stroomaansluiting (groene stroom)
  • Duurzaamste oplossing

Freshtation organic in de praktijk Bekijk alles