Amsterdam

Gemeente Amsterdam kiest voor langdurige samenwerking met Sidcon.

Ruimtegebrek geldt als probleem in elke stad. Iedere vierkante meter is er één. Voor grote en drukke steden als Amsterdam in het bijzonder. Ook leefbaarheid én een groene stad spelen een steeds belangrijkere rol bij de inrichting ervan. Niemand wordt blij van verkeersopstoppingen door afvalwagens en een grote hoeveelheid aan vuilniszakken op straat. Na een uitgebreid aanbestedingstraject inclusief testfase koos Amsterdam bewust voor een langdurige samenwerking met Sidcon met als insteek het plaatsen van ondergrondse perscontainers voor zowel restafval als PMD. Prijs en kwaliteit gaven de doorslag. Inmiddels hebben staan er in Amsterdam 350 ondergrondse perscontainers van Sidcon.

Ruimte winnen prioriteit nummer één

” Wij waren zoekende, waarbij ruimte winnen voor ons echt prioriteit nummer één was. Dan is een ondergrondse (pers)container echt een uitkomst. Bij ons heeft de uiteindelijke plaatsing van de Presstation Pro in een dichtbevolkt gebied er echt voor gezorgd dat Amsterdammers niet ver hoeven te lopen om hun afval kwijt te kunnen. Straten zijn schoner zijn doordat er geen afval meer rondslingert en er minder verkeersopstoppingen zijn. Wij werken efficiënter en de bewoners kunnen 24/7 hun afval kwijt. Dus voordeel voor iedereen,”

“Doordat er veel meer afval in de Presstation Pro kan dan in een gewone ondergrondse container, kunnen wij ook minder containers inzetten. Wat natuurlijk weer ruimte oplevert. Een ander groot voordeel is dat de Presstation een melder heeft, die een seintje geeft als de container voor 80% vol zit. Dat scheelt een hoop ritjes en opstoppingen van afvalwagens in de stad. Minder verkeersdrukte dus, wat weer zorgt voor minder belasting van het milieu. Ook belangrijk!”.

Weinig storingen

“Wij ondervinden weinig storingen. Maar als er iets aan de hand is, wordt het meteen verholpen. Hoewel het met oud & nieuw wel even spannend was. Op afstand werden uit voorzorg in verband met vuurwerk alle Presstations Pro gesloten. Eenmaal 1 januari bleek het moeilijk ze weer te openen, omdat het 4G netwerk overbelast was vanwege alle nieuwjaar-appjes. Maar ook dat werd direct opgelost”

Een kijk in de praktijk

Gemeente Amsterdam is meer dan tevreden. De stad ziet er schoner en netter uit en het aantal transportbewegingen van vuilniswagens is naar beneden gegaan. Gastvrij als Amsterdam is, nodigt Ronald Boekhout van Solinge, manager afvalinzameling stadsdeel Zuid gemeenten uit om zelf een kijk in de praktijk te komen nemen.

Verhogen percentage afvalscheiding

In Amsterdam Centrum was vooral gescheiden afvalinzameling een thema. De gemeente Amsterdam wilde het afvalscheidingspercentage verhogen om zo meer grondstoffen terug te winnen voor hergebruik, recycling en andere nuttige toepassingen. In 2016 werd op de Elandsgracht in het centrum van Amsterdam de eerste ondergrondse perscontainer voor PMD-afval geplaatst. Omdat een Sidcon PMD-container gelijk staat aan het volume van 10 normale ondergrondse containers, werd de PMD-opslagcapaciteit in het centrum direct aanzienlijk verhoogd.

“Mocht u zelf als gemeente nog twijfelen? Kom gerust eens bij ons in de praktijk kijken en zie waar wij de ondergrondse perscontainers hebben geplaatst. Van harte welkom!”