Amsterdam Zuid

Enorme besparing op ruimte en transport

In Amsterdam Zuid zijn in 2016 en 2017 ondergrondse perscontainers van Sidcon geplaatst.

De perscontainers zijn uitgerust met een GPRS verbinding waardoor realtime informatie uitgewisseld wordt. Deze informatie kan gebruikt worden om te zien of de container vol is. Zo kan de container tijdig geledigd worden en plaatst men geen afval naast de container. Kortom, de perscontainers van Sidcon leveren een waardevolle bijdrage om de stad schoon, veilig en bovenal leefbaar te houden!

Ruimte. Als er iets is in Amsterdam-Zuid waar behoefte aan is, dan is het wel aan ruimte. Elke meter die gewonnen kan worden, wordt met gejuich ontvangen. Niet zo gek dus dat juist dit stadsdeel meer dan anderhalf jaar geleden koos voor de ondergrondse perscontainer Presstation van Sidcon.

 ‘Onze afvaloplossing mag niet ten koste gaan van parkeerplaatsen’. BAM. De vraag was daarmee meteen duidelijk. Nadat besloten werd om volledig ondergronds te gaan in Oud-Zuid volgde een aanbesteding. Sidcon kwam als winnaar uit de bus. Op prijs, maar ook omdat de Presstation goed uit de proef kwam.

Risico wegnemen

‘Alle containers die meedongen binnen de aanbesteding testten wij. Ook de Presstation. Bij een nieuw product neem je altijd een bepaald risico. Met de test namen wij dit zoveel mogelijk weg. Het aanbod van ondergrondse containers was beperkt, omdat het nog vroeg in de markt was. Wij waren dus een beetje zoekende, maar wilden het graag omdat ruimte winnen voor ons echt prioriteit nummer 1 was. Dan is een ondergrondse (pers)container echt een uitkomst’, zegt Ronald Boekhout van Solinge (manager afvalinzameling stadsdeel Zuid).

‘Het scheelt een hoop ritjes’

De Presstation kwam dus als winnaar uit de bus en inmiddels, anderhalf jaar later, sieren bijna 100 van deze ondergrondse containers de straten van Oud Zuid, Hoofddorperplein en de Pijp. Heeft de Presstation de positieve ervaringen uit de proefperiode geëvenaard over een langere periode? Marcel van Keuk (areaal beheerder containers) kan daar duidelijk in zijn: ‘Ja, zeker. Doordat er veel meer in kan dan een gewone ondergrondse container, kunnen wij naar minder containers toe, wat natuurlijk weer ruimte oplevert. Een groot voordeel is daarnaast dat de Presstation een melder heeft, die een seintje geeft als de container voor 80% vol zit. Dat scheelt een hoop ritjes en opstoppingen in de stad. Minder verkeersdrukte dus, wat weer zorgt voor minder belasting van het milieu. Ook een belangrijk voordeel’.

Nieuwjaars appjes

En hoe zit het met de storingen? ‘Weinig storingen, maar als er iets aan de hand is, wordt het eigenlijk meteen verholpen. Hoewel het met afgelopen oud & nieuw wel even spannend was. Op afstand werden uit voorzorg (i.v.m. het vuurwerk) alle Presstations gesloten. Eenmaal 1 januari bleek het moeilijk ze weer te openen, omdat het 4G netwerk overbelast was vanwege alle nieuwjaars appjes. Maar ook dat werd in de eerste uurtjes van het nieuwe jaar meteen opgelost’, legt Glenn Jainathsingh (manager ondergrondse inzameling) uit.

‘Welkom in Amsterdam’

Het advies voor andere gemeenten die voor een keuze staan rondom afvalinzameling hebben de heren uit Amsterdam een duidelijk advies. ‘Kom vooral bij ons kijken om in de praktijk te ervaren hoe het werkt. Iedereen is van harte welkom. En kijk ook kritisch waar je de Presstation neerzet. Bij ons heeft de plaatsing in een dichtbevolkt gebied er echt voor gezorgd dat dat Amsterdammers niet ver hoeven te lopen om hun afval kwijt te kunnen, dat de straten schoner zijn doordat er geen afval meer slingert en er minder verkeersopstoppingen zijn. Wij werken efficiënter en de bewoners kunnen 24/7 hun afval kwijt. Voordeel voor iedereen dus’, sluit Boekhout van Solinge af.

Restafval containers Amsterdam Zuid