Metaal

Vaak is het lastig om te weten welk afval bij metaal hoort en dus bij het PMD afval mag. Blik, drankblikjes, stalen siroopflessen met dop erop, conservenblikken en aluminiumschalen horen allemaal bij metaalafval en mag dus in de PMD zak. De eigenschap van metaal is dat het magnetisch is en daarom makkelijk te scheiden.

Geen fiets
Veel huishoudelijk afval is van metaal en wordt huis-aan-huis ingezameld. Grotere delen metaal afkomstig van bijvoorbeeld een bed, kast of fiets horen uiteraard niet thuis in het metaalafval. Slagroombussen, bierdopjes, waxinelichtcupjes en de afdekfolies van bijvoorbeeld vla daarentegen mogen wel weer bij het PMD-afval. Onze Presstations, ondergrondse en bovengrondse perscontainers, zijn effectieve en duurzame opties om het metaal jouw gemeente in te zamelen.

Slimme containers voor metaalafval

Presstation Pro

Ondergrondse perscontainer

Grootste capaciteit

Presstation Bin

container voor kliko

Container met kantelsysteem

Presstation Compact

perscontainer voor binnen

Perscontainer voor hoogbouw

Duurzame innovaties voor afvalinzameling

Sidcon milieutechniek is marktleider op het gebied van ondergrondse perscontainers voor plastic-, rest- en bedrijfsafval. Het doel is om afval zo efficiënt mogelijk in te zamelen om het later weer te kunnen recyclen en bij te dragen en CO2 reductie. Dankzij onze gepatenteerde techniek kan het afval tot een minimaal volume gecomprimeerd worden. Op deze manier proberen wij bij te dragen aan een duurzame en circulaire economie en gemeenten te helpen bij het behalen van de afvaldoelstellingen.

Tevens zijn wij telkens bezig om ons verder te ontwikkelen in duurzame en innovatieve afvaloplossingen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe inzamelmiddelen die het gescheiden inzamelen van afval bij hoogbouw mogelijk maken, de Presstation Compact en de Freshstation Organic. Elke ondergrondse perscontainer van Sidcon verzamelt tevens slimme data. Data die ons veel leert over afvalinzameling en inzicht biedt in ontwikkelingen en prestaties per afvalfractie of gemeente. Feiten en cijfers die wij gebruiken om inzamelstromen continu verder te optimaliseren. Ons innovatieve en gepatenteerde product is de afgelopen jaren bij meer dan 95 gemeenten in Nederland geplaatst.