Papier

Nederland is een koploper op het gebied van de recycling van papier en karton. Wij zamelen ongeveer 85% gescheiden oud papier en karton in. Kranten, reclamefolders, enveloppen, papieren verpakkingen, kartonnen dozen en wc-rolletjes mogen allemaal bij het papierenafval. Maar ook schrijfpapier met nietjes of stapels papier voorzien van een paperclip of plakbandje mogen gewoon bij het oud papier.

95 kg papier per persoon
Wanneer er veel papier en karton in de restafvalcontainer verdwijnt is dit niet alleen onvoordelig voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Restafval is namelijk een dure afvalstroom, dus deze kan het best zo klein mogelijk gehouden worden. Papier en karton daarentegen is goedkoop afval om af te laten voeren. We gebruiken ongeveer 95 kg papier per persoon per jaar. 75 kg daarvan gooien we na gebruik weg. (bron: papierenkarton.nl)

Voordelen
Onze Presstation Pro, dé ondergrondse perscontainer, zamelt 5 x zoveel meer papier in dan een gewone ondergrondse container. Vandaar dat de aanschaf van deze innovatieve afvalinzamelingsoplossing om meerdere redenen een voordeel oplevert. Minder kosten, minder ledigingen en dus minder transportbewegingen en dus ook minder belasting voor het milieu.

Slimme container voor papierafval

Presstation Pro

Ondergrondse perscontainer papier

Grootste capaciteit

 

Duurzame innovaties voor afvalinzameling

Sidcon milieutechniek is marktleider op het gebied van ondergrondse perscontainers voor plastic-, rest- en bedrijfsafval. Het doel is om afval zo efficiënt mogelijk in te zamelen om het later weer te kunnen recyclen en bij te dragen en CO2 reductie. Dankzij onze gepatenteerde techniek kan het afval tot een minimaal volume gecomprimeerd worden. Op deze manier probeert Sidcon bij te dragen aan een duurzame en circulaire economie en gemeenten te helpen bij het behalen van de afvaldoelstellingen.

Tevens is het bedrijf steeds bezig om zich verder te ontwikkelen in duurzame en innovatieve afvaloplossingen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe inzamelmiddelen die het gescheiden inzamelen van afval bij hoogbouw mogelijk maken, de Presstation Compact en de Freshstation Organic. Elke ondergrondse perscontainer van Sidcon verzamelt tevens slimme data. Data die ons veel leert over afvalinzameling en inzicht biedt in ontwikkelingen en prestaties per afvalfractie of gemeente. Feiten en cijfers die gebruikt kunnen worden om inzamelstromen continu verder te optimaliseren. Het innovatieve en gepatenteerde product is de afgelopen jaren bij meer dan 95 gemeenten in Nederland geplaatst.