Gemeente Eindhoven

De ondergrondse perscontainer levert de gemeente Eindhoven meer ruimte op

“Eindhoven wordt steeds voller en het is continu zoeken naar ruimte. Er moeten veel woningen gebouwd worden, maar tegelijkertijd moet de stad ook leefbaar blijven. Dit is overigens niet alleen een uitdaging voor Eindhoven, want heel Nederland worstelt hiermee. Bij het realiseren van hoogbouwlocaties komt het afvalvraagstuk vaak pas als laatste aan bod”, aldus Thijs Martin, projectleider bij Cure Afvalbeheer te Eindhoven. “Het is mijn dagelijks werk om te kijken welke afvaloplossing het beste past bij nieuwe en bestaande situaties. De perscontainers van Sidcon helpen ons hierbij, ze leveren ons meer ruimte op door de grotere capaciteit.”

Het leefbaar houden van de stad

Het beleid van de gemeente Eindhoven is erop gericht dat al het afval bij hoogbouw en gestapelde bouw ondergronds wordt ingezameld. Voor de laagbouw wordt er gewerkt met minicontainers. Plastic, blik en drankpakken wordt deels centraal ingezameld en bij voorkeur met ondergrondse containers en perscontainers. Er wordt nu besproken om OPK ook deels centraal in te zamelen. Cure Afvalbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

Het beleid is gericht op minder voertuigen

De maatschappij verandert en Cure Afvalbeheer verandert mee vertelt Thijs Martin “In de afgelopen vijf jaar is ons beleid veranderd. Onze aanpak is veel holistischer geworden. We zetten niet meer klakkeloos 1100 liter containersneer. Er wordt veel meer gekeken naar het afvalaanbod, de bewoners, de belasting voor ons personeel en het in te zetten materieel. We bestuderen de wegen en inventariseren welke andere afvalinzamelingsmiddelen er in de omgeving zijn. Met deze gegevens kijken we naar de beste oplossing. Daarnaast is het beleid van Cure Afvalbeheer erop gericht om minder voertuigen door de stad te laten rijden, om minder CO2 uit te stoten en om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Dynamisch inzamelen door inzicht in vulgraden

Zo zijn we twee jaar geleden gestart met dynamisch inzamelen op alle locaties met reguliere ondergrondse afvalcontainers en perscontainers van Sidcon. Mede door de huidige techniek is dit mogelijk, want alle containers zijn voorzien van een vulgraadsensor en deze informatie wordt ingeladen in ons centrale systeem. Zo is er direct inzicht in de vulgraden van de reguliere ondergrondse containers en de persen van Sidcon. Met behulp van dit systeem worden de routes iedere dag ingepland. Het bijhouden en finetunen van vulgraden en routes is een continu proces. Dynamisch inzamelen loont, want sinds de start hebben we gezien dat het aantal ritten significant is gereduceerd.

eindhoven ondergrondse perscontainer hoogbouw restafval

De ondergrondse perscontainer geeft veel voordeel bij hoogbouw

Ook wordt er meer ingezet op de ondergrondse perscontainers van Sidcon. Met name bij hoogbouwlocaties zijn deze containers een uitkomst. Bij 100 – 150 aansluitingen is het al rendabeler om een perscontainer aan te schaffen. En naast het financiële voordeel besparen wij ritten en ruimte. Vooral het feit dat we minder hoeven te rijden is prettig, want daardoor hebben we minder materieel nodig en verlagen we de druk op het wegennet en het milieu. De architect is blij dat hij nu slechts 2 of 3 perscontainers neer hoeft te zetten in plaats van 10 tot misschien wel 15. Bovendien wordt er bespaard op de aanschafkosten en de uitgaven voor onderhoud en rijdend materieel.

Onze relatie is meer een partnership

Met Sidcon werken we al vele jaren uitstekend samen. Onze relatie van klant en leverancier voelt meer als een partnerschap. Bij Sidcon doen ze wat ze beloven en ze leveren kwalitatief hoogwaardige producten. Ze denken graag mee en komen met innovatieve oplossingen. Voor ons is de perscontainer echt een uitkomst: we maken minder ritten en hebben minder ruimte nodig, wat ons financieel voordeel oplevert en ook beter is voor het milieu.