Etten-Leur: Koploper op het gebied van afvalscheiding

8 ondergrondse perscontainers

In 2010 was de gemeente Etten-Leur één van de eerste steden waar we onze ondergrondse perscontainer plaatsten. Op dit moment staan er in deze gemeente 8 perscontainers. Etten-Leur is koploper in de landelijke doelstelling om in 2020 minimaal 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner te halen.

Etten-Leur telt bijna 43.000 inwoners. Van hen wonen er 32.000 in matig tot sterk verstedelijkt gebied. Aan het woord: Wil Welvaarts, opzichter Beheer en Realisatie, gemeente Etten-Leur.

Hoe is de afvalinzameling in Etten-Leur geregeld?

“In Etten-Leur werken we met brenglocaties voor zowel restafval als plastic afval. Onze inwoners kunnen hun afval op acht verschillende plekken in de stad kwijt. In 2012 zijn we bovendien gestart met huis-aan-huis-inzameling van plastic afval; één keer in de twee weken halen we dat in zakken op. Een efficiënte combinatie, want beide mogelijkheden worden goed benut: in 2015 was de totale afvalinzameling van 770 ton gelijkwaardig verdeeld over de ophaaldienst en de brenglocaties.”

De gemeente Etten-Leur behaalt de hoogste landelijke score op het gebied van afvalscheiding…

“Dat succes is voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat we een diftar-gemeente zijn. Per huishouden wordt geregistreerd hoeveel restafval er wordt aangeboden: hoe minder restafval een burger aanbiedt, hoe lager de afvalstoffenheffing. Als gemeente hebben we die boodschap veel en nadrukkelijk gecommuniceerd: met brieven en e-mails hebben we onze inwoners volledig geïnformeerd. Met succes, want afval wordt hier zeer goed gescheiden: per inwoner zorgden we hier in 2015 nog maar voor 118 kilo restafval.”

“Ondergrondse perscontainers faciliteren
de wil om afval goed te scheiden”

 

Waarom kozen jullie in 2010 voor ondergrondse perscontainers?

“Waar we in 2008 nog bovengrondse containers voor glas en textiel hadden, stelde het college voor om afval voortaan zoveel mogelijk ondergronds te gaan verzamelen. Precies in die tijd kreeg het inzamelen van plastic afval ook steeds meer vorm, waardoor er ook een ondergrondse (reguliere) container voor het inzamelen van plastic afval kwam. Ondertussen wisten onze inwoners hun weg naar deze container steeds beter te vinden, waardoor die container veel te snel vol raakte. In onze zoektocht naar een oplossing werden we gelukkig getipt over een ondergrondse perscontainer.”

Wil Welvaarts, opzichter Beheer en Realisatie, gemeente Etten-Leur

“Grote én kleine hoeveelheden afval kunnen direct worden weggeperst”

Dragen de ondergrondse perscontainers bij aan een goede afvalscheiding?

“Absoluut. Normale containers moeten vaak worden geleegd. En wanneer ze vol zitten, zetten mensen hun brengafval naast de containers. Met de ondergrondse perscontainers faciliteren we de wil om afval goed te scheiden. Al het afval – grote én kleine hoeveelheden – kan direct worden weggeperst. Er zijn bovendien minder transportbewegingen nodig en inwoners hoeven hun kleine hoeveelheden afval niet dagenlang op te sparen.”

Hoe kan het in de toekomst nóg beter?

“Zoals ik al zei: de inwoners van Etten-Leur scheiden hun afval al erg goed, daar zijn we bijzonder blij mee. Wellicht dat we afvalscheiding nóg aantrekkelijker kunnen maken door een extra financiële prikkel. We willen onze hoge landelijke score natuurlijk graag behouden!”

Deel dit bericht op: