Gemeente Utrecht

8 jaar later zijn er 200 ondergrondse perscontainers operationeel

In 2014 is de gemeente Utrecht gestart met het plaatsen van ondergrondse perscontainers van Sidcon. Op bepaalde plekken was er meer capaciteit nodig om afval in te zamelen. Acht jaar later zijn er 200 ondergrondse perscontainers operationeel. Voor de gemeente Utrecht is de Sidcon perscontainer een waardevolle aanvulling, vertelt Theo Heller, projectleider bij de gemeente Utrecht:

De ondergrondse perscontainer geeft ons meer capaciteit

“De ondergrondse perscontainer geeft ons meer capaciteit en lost daardoor verschillende problemen op. Meer capaciteit betekent minder transport, want we hoeven minder ritten te maken om volle containers te legen. En minder ritten betekent weer minder risico op schade of ongelukken in het drukke stadsverkeer. Daarnaast zijn er minder containers nodig, waardoor de belasting op de openbare ruimte lager is. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het voordeel dat er minder rijdend materieel en bijbehorend personeel nodig is. Beide zijn schaars tegenwoordig.

ondergrondse perscontainer restafval

Ondergrondse perscontainer in een Utrechtse wijk

“Het beleid binnen de gemeente Utrecht is gericht op meer groen en minder verkeer. Daarnaast is het streven om op termijn te stoppen met het inzamelen van afval via rolcontainers en zakken. Dit met het oog op de lichamelijke belasting van de medewerkers. Het is fysiek zwaar werk om de hele dag containers en zakken in te zamelen, de gemeente Utrecht vindt dit niet wenselijk. Mede daarom plaatst de gemeente ondergrondse perscontainer op zo veel mogelijk plekken in de stad: in het centrum, bij hoogbouwlocaties maar ook in wijken waar de capaciteitsvraag hoog is.”

Een Sidcon perscontainer is duurder in aanschaf maar verdient zichzelf, in de juiste situatie, snel terug

“Bij de afweging tussen een reguliere container of een ondergrondse perscontainer spelen verschillende factoren een rol. Bij de keuze voor een inzamelmethode wordt er allereerst gekeken naar de benodigde capaciteit. Daarna naar de bereikbaarheid van de locatie en hoe de openbare ruimte eruitziet (zijn er bijvoorbeeld scholen, of drukke fietsroutes in de buurt), maar ook de vraag of het een ontsluitingsweg is speelt een rol in verband met opstoppingen. Uiteindelijk is ook de financiële haalbaarheid een belangrijke factor, want we hebben te maken met gemeenschapsgeld en daar moeten wij zuinig mee omgaan. Een Sidcon perscontainer is duurder in aanschaf maar verdient zichzelf, in de juiste situatie, snel terug. Maar ook als er geen financieel voordeel is, kiezen wij soms toch voor een ondergrondse perscontainer. Wij zijn hier zeer terughoudend in, maar bijvoorbeeld als het gaat om smalle en drukke straten of complexe locaties met veel verkeer kiezen wij toch voor een pers.”

Ondergrondse perscontainer voor legen van minicontainers in centrum van Utrecht

“Sinds 2014 werken wij naar alle tevredenheid samen met Sidcon,” vertelt Theo Heller. “Sidcon levert een kwalitatief hoogwaardig product, denkt mee en komt met innovatieve oplossingen. De reactie op vragen is snel en er wordt flexibel meegedacht. Binnen Sidcon werken allemaal mensen die staan voor de kwaliteit van hun product, en dat is prettig samenwerken.”