Heerhugowaard

De perscontainer van Sidcon lost afval probleem bij hoogbouw op

Hugo de Boer, Senior Projectleider bij de Gemeente Dijk en Waard, bekijkt de stad met een kritische blik. “Wat doen we met de schaarse buitenruimte? Zuinig omgaan met de vierkante meters is van groot belang om de gemeente Dijk en Waard leefbaar te houden. Hoe de afvalinzameling wordt ingericht heeft impact op het straatbeeld en de routes van de ophaaldienst.”

"Zuinig omgaan met de vierkante meters is van groot belang om de gemeente Dijk en Waard leefbaar te houden."

De stad Heerhugowaard is in ontwikkeling en groeit hard. Het gebied rondom het station is aangemerkt als hoogbouwkern. Dit betekent dat er op een relatief kleine oppervlakte meer mensen komen te wonen. Door de hoogte in te gaan kunnen er meer woningen worden gebouwd en kan het gebied tegelijkertijd ruimtelijker en aantrekkelijker worden ingericht. Het beleid van de gemeente Dijk en Waard is erop gericht om de afvalinzameling bij hoogbouw ondergronds te organiseren. Waar het projectteam van Hugo de Boer tegenaan liep, is de locatie van de ondergrondse containers. “Je wilt ze niet in het zicht hebben, maar wel in de looproute en dat conflicteert vaak. Je hebt te maken met kabels en leidingen in de grond en door de energietransitie zullen er nog veel meer kabels bijkomen. Ook streven wij naar minder beton en meer groen zodat stevige regenbuien opgevangen kunnen worden en de leefomgeving prettiger is. Dit is een complexe puzzel die wij in samenwerking met de stedenbouwkundige en de projectontwikkelaar leggen.”

hoogbouw perscontainer

Perscontainer aan de westzijde

“De ondergrondse perscontainer van Sidcon helpt ons om de buitenruimte minder te belasten. Sidcon heeft namelijk een ondergrondse container die het afval door middel van een pers comprimeert. Hierdoor heb je ontzettend veel capaciteit in vergelijking met een conventionele ondergrondse container. Waar je voorheen zes standaard ondergrondse containers van vijf kuub moest neerzetten, heb je nu voldoende aan één ondergrondse perscontainer. Zo krijg je ineens veel meer vrijheid en flexibiliteit.

"Waar je voorheen zes standaard ondergrondse containers van vijf kuub moest neerzetten, heb je nu voldoende aan één ondergrondse perscontainer. Zo krijg je ineens veel meer vrijheid en flexibiliteit."

“Voor het project Lapis Lazuli in Heerhugowaard hebben wij gekozen voor twee ondergrondse perscontainers voor restafval. Daarmee hebben wij meer dan genoeg capaciteit voor 207 appartementen. Als we dit met reguliere ondergrondse containers hadden moeten oplossen, hadden er zeven nodig gehad. Op deze manier besparen we dus enorm veel ruimte en hebben we meer flexibiliteit om de containers te plaatsen.”

3 perscontainers met verschillende fracties

“Er zijn ook financiële en duurzaamheidsvoordelen. De aanschafkosten van twee Sidcon perscontainers zijn aanzienlijk lager dan zeven reguliere ondergrondse containers. Daarnaast moet je niet onderschatten wat het verschil in onderhoudskosten is tussen zeven of twee containers. Zeven betonputten en zeven ondergrondse reguliere containers belasten het milieu vele malen meer dan twee perscontainers. Voor ons zijn de perscontainers van Sidcon dé uitkomst voor wijken met hoogbouw en andere dichtbevolkte gebieden.